Kanta-Häme

Lanula esittää nyt 2,5 miljoonan ylitysoikeutta

Lasten ja nuorten lautakunnalle tälle vuodelle varatut rahat eivät riitä alkuunkaan. Lautakunta esittää nyt peräti 2,45 miljoonan euron ylitysoikeutta.

Lisäksi lautakunnan tulot ovat alittumassa 200 000 eurolla.

Ensi viikolla kokoontuva lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ne hyväksyisivät ylityksen ja alituksen, jotka vetäisivät kaupungin tulosta yhteensä 2,65 miljoonaa euroa alaspäin.

Lasten ja nuorten lautakunnan taloustilannetta on vatvottu huhtikuusta alkaen. Ensin lautakunta esitti 725 000 euron ylitysoikeutta, koska lautakunnan budjetti oli laadittu oletuksille, jotka eivät lopulta toteutuneet.

Lautakunta näet odotti viime vuonna, että päivähoito-oikeutta rajoitettaisiin uuden lain mahdollistavalla tavalla. Valtuusto kuitenkin päättikin, ettei päivähoito-oikeutta rajoiteta tänä vuonna.

Lisäksi lautakunta oletti, että ryhmäkokoja kasvatettaisiin tänä vuonna, koska uusi varhaiskasvatuslaki toi siihenkin mahdollisuuden. Lautakunta kuitenkin itse päätti tämän vuoden maaliskuussa, että henkilöstömitoitusta ei muuteta.

Kaupunginhallitus ei hyväksynyt lautakunnan ylitysesitystä huhtikuussa, vaan edellytti, että lautakunta etsii vastaavat säästöt toiminnastaan.

Lautakunta ei kuitenkaan löytänyt säästömahdollisuuksia, vaan uudisti ylitysesityksensä kesäkuussa. Syyskuussa kunnanhallitus edellytti jälleen säästöjä, mutta lausui myös, että jos säästöt eivät onnistu, lautakunnan on tehtävä koko vuotta koskeva ylityshakemus.

Nyt tämä hakemus on siis tehty. Alkuperäisen 725 000 euron lisäksi lautakunta tarvitsee lisärahaa 700 000 euroa lastensuojelupalvelujen ostoon, 330 000 euroa Tuomelan koulun kalustamiseen, 100 000 euroa lastensuojelun perhehoitoon.

Maahanmuuttajien kustannuksiin lanula tarvitsee 300 000 euroa. Näistä osa on opetuksen kustannuksia, joihin kaupunki saa kuitenkin valtionosuutta.

Lisäksi lautakunta hakee 230 000 euron ylitysoikeutta Ruununmyllyssä olevien päiväkotiparakkien siirrosta aiheutuviin kustannuksiin. Parakit sijoitetaan Kaurialaan, ja niihin siirretään Torikadun ja Kaurialan päiväkotien toiminta ensi vuoden alusta lähtien. HäSa

Päivän lehti

18.2.2020