Kanta-Häme

Lanulan päätöksen hinta tuntematon

Ei ole tiedossa, mitä tulisi maksamaan se, että Ruununmyllyn päiväkodin lisäksi peruskorjattaisiin koululle ja neuvolalle lisää tilaa.

– Niin pitkälle ei ole keskusteltu, lasten ja nuorten lautakunnan (lanula) puheenjohtaja Satu Aaltonen (sd.) toteaa.

Hänen mukaansa lanula halusi tällä viikolla tekemässään päätöksessä pitää kiinni aiemmin omaksumastaan linjasta, että myös Ruununmyllyn lapsille pitäisi taata eheä koulupolku.

Lanula päätti äänin 8-3, että sisäilmaongelmista kärsinyt päiväkoti peruskorjataan päiväkodiksi.

Lisäksi esitetään Linnan Tilapalveluille, että se käynnistäisi kouluremontin suunnittelun siten, että rivitaloon sijoitettujen luokkien ja neuvolan tilat sijoitetaan Ruununmyllyn koulun yhteyteen.

Eheä polku

Lautakunta on käsitellyt Ruununmyllyn tilannetta pariinkin otteeseen. Virkamiesesitys on koko ajan ollut, että vanha päiväkoti kunnostettaisiin koulutiloiksi, jolloin nyt läheisissä rivitaloissa koulua käyvät alaluokkien lapset pääsisivät samaan pihapiiriin.

Päiväkoti siirtyisi silloin Harvoilanmäen puolelle Rauhayhdistyksen tiloihin. Yksityinen päiväkotiyritys luopuu niistä alkusyksystä. Lisäksi Kutalaan peruskorjattaisiin lisää päiväkotitilaa.

Satu Aaltonen sanoo, että vanhemmat ovat vastustaneet tällaista ratkaisua.

– Eheä koulupolku halutaan taata erityisesti pienille koululaisille. Viides- ja kuudesluokkalaiset voisivat sitten käydä koulua etäämmälläkin.

Hän arvelee, että Rauhanyhdistykseltä vuokralla oleville tiloille löytyy jotain käyttöä. Siihen lautakunta ei ottanut kantaa.

Rahaa ei ole

Tilaajapäällikkö Antti Karrimaa sanoo, ettei Ruununmyllyn koulun peruskorjaus ole edes lähivuosien investointiohjelmassa, saati sitten tämän vuoden budjetissa.

– Kyllä sekin korjausta vaatisi, mutta sille on vain kunnossapitorahaa. Jonossa on niin paljon kiireellisiä hankkeita.

Alustavasti on laskettu, että kouluvaihtoehdon tilakustannukset kaikkine vaikutuksineen olisivat 555 000 euroa vuodessa ja päiväkotivaihtoehdon 620 000 euroa vuodessa.

– Sitä ei ole laskettu, millaiseksi tilakustannus muodostuu lautakunnan päättämässä vaihtoehdossa, koska esitys tuli ihan yöstä, Karrimaa toteaa. (HäSa)