Kanta-Häme

Lapset ja nuoret haluavat mukaan kuntauudistuksen valmisteluun

Lapset ja nuoret haluavat vaikuttaa kuntauudistuksen valmisteluun ja päätöksentekoon.

Kunnan tulee aktiivisesti tiedottaa suunnitelmista, kuunnella nuorten mielipiteitä ja tukea heidän osallistumistaan. Näin muistutetaan kannanotossa, joka luovutettiin kuntaministeri Henna Virkkuselle Helsingin Säätytalolla perjantaina. Kannanotto listaa asioita, joita kuntauudistuksessa sekä kuntaliitosten valmistelussa, toteutuksessa ja uudessa kunnassa tulisi ottaa huomioon.

Kannanoton on valmistellut lapsiasianeuvottelukunta yhdessä kuntaliitoksia kotikunnissaan kokeneiden nuorten kanssa. Valmisteluun on osallistunut nuoria Hämeenlinnasta, Kouvolasta, Kokkolasta, Salosta, Sastamalasta ja uudesta Oulusta.

Nuoret toivovat, että kuntauudistuksesta tiedotetaan heille ymmärrettävällä tavalla. Nuoret haluavat, että lasten ja nuorten näkemyksiä kuntansa identiteetistä, tehtävistä sekä palveluista kuunnellaan ja että ne myös otetaan huomioon jo uudistusten valmisteluvaiheessa. Toiveena on yhteinen kohtaamispaikka eri sukupolville, päättäjille ja virkamiehille.

Osallistumista ja vaikuttamista

Lapsiasianeuvottelukunnan puheenjohtajan, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan mukaan kannanoton tavoitteena on tuoda esiin lasten ja nuorten asema kuntauudistuksessa tasavertaisina, osallistuvina ja vaikuttavina kansalaisina.

– Lapset ja nuoret tulee tunnistaa vakavasti otettaviksi kumppaneiksi heitä koskevia asioita valmisteltaessa ja päätettäessä, hän painottaa.

Lasten ja nuorten palvelujen järjestämisessä on huomioitava aina lasten ja nuorten etu, muistuttaa kannanottoa nuorten kanssa valmistellut lapsiasianeuvottelukunnan kuntajaoksen puheenjohtaja Markku Rimpelä. Rimpelä työskentelee Hämeenlinnan kaupungin lasten ja nuorten palveluiden tilaajajohtajana.

– Huolellista lapsivaikutusten arviointia tarvitaan paitsi lapsia ja nuoria koskevien päätösten valmistelussa myös niiden seurannassa, hän toteaa.

Lapsiasianeuvottelukunta on viranomaisten ja järjestöjen yhteistyöelin, joka toimii lapsiasiavaltuutetun työn tukena. (HäSa)

Päivän lehti

30.3.2020