Kanta-Häme

Lapset pääsevät viikonloppulomalle

Lastenpsykiatrian lääkäripula on hellittämässä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä. Täyttämättä olleisiin virkoihin on saatu palkattua lääkäreitä.

– Hoitoon pääsy on nyt kohentunut ja kohentuu heti ensi vuoden alussa edelleen, kertoo lastenpsykiatrian ylilääkäri Sari Iltanen.

Lastenpsykiatrian osastolla ja poliklinikalla pystytään jatkossa ottamaan lapset vastaan hoitotakuun rajoissa. Sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloissa pian kaksi vuotta toimineella osastolla on lapsille kuitenkin toistaiseksi kahdeksan paikan sijaan vain seitsemän.

– Lastenpsykiatrian osaston paikoista yksi on kriisipaikka, joten joudumme akuutin tilanteen tullessa toteuttamaan erilaisia järjestelyjä. Ensisijaisesti välitöntä lastenpsykiatrista hoitoa viikonloppuisin vaativa lapsi hoidetaan Kanta-Hämeen keskussairaalan nuorisopsykiatrian osastolla.

– Viime kädessä turvaudutaan Tampereen yliopistolliseen sairaalaan, jonne lapsi perheineen ohjataan. Ne tilanteet ovat onneksi äärimmäisen harvinaisia.

Viime elokuusta lähtien lastenpsykiatrian osasto siirtyi uuteen käytäntöön. Osasto muuttui viikko-osastoksi, jolta lapset menevät viikonlopun ajaksi lomalle. Jos lapsen tilanne vaatii välitöntä lastenpsykiatrista osastohoitoa viikonloppunakin, lapsi siirtyy nuorisopsykiatrian osastolle omahoitajan saattelemana.

Viikko-osastoksi siirtyminen muutti Sari Iltasen mukaan lähinnä kriisipaikan eli yhden lapsen tilannetta. Aiemminkin muut lapset ovat pääsääntöisesti lähteneet viikonlopun viettoon kotiin.

Kriisihoitojakso kestää kaksi viikkoa, kun taas muun osastohoidon pituus vaihtelee lapsen hoitosuunnitelman ja tarpeiden mukaan. Kriisijaksolla lapset ovat aikaisemmin olleet viikonlopunkin osastolla, mutteivät enää.

Lastenpsykiatrian osaston lapset käyvät Ahvenistonharjun koulua eli ovat sairaalaopetuksessa. Koulun erityisluokanopettaja taas tekee tiivistä yhteistyötä lastenpsykiatrian osaston, lapsen oman koulun ja opettajan kanssa osastojakson aikana ja hoitojakson jälkeenkin.

Lastenpsykiatrian osaston muutos viikko-osastoksi on mahdollistanut kahden hoitajan siirtämisen uudistettuun poliklinikan tiimityöhön.

Poliklinikalla hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia. Alle esikouluikäisille on oma pikkulapsipsykiatrian tiimi.

Lisäksi poliklinikalla toimivat neuropsykiatrinen tiimi, kaksi yleispoliklinikan tiimiä ja akuuttitiimi, joka pystyy huolehtim aan, että lapsi saa kriisitilanteessa hoitoa nopeasti seitsemän vuorokauden kuluessa.

– Aivan uutena on aloittanut konsultatiivinen psykoterapiatiimi, joka pystyy arvioimaan ja koordinoimaan, että lapset ja perheet saavat tarvittaessa juuri heille sopivaa terapiaa ja oikealla hetkellä.

Sari Iltanen osallistuu sairaanhoitopiirin alueella myös hoitoonohjauksen kehittämiseen, jonka tavoitteena on kehittää Kanta-Hämeen alueella yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Lasten ja perheiden hoidossa ja kuntoutuksessa on tärkeää myös arjen kuntoutus kotona, päiväkodeissa ja kouluissa.

Erikoissairaanhoitoon kuuluvat lastenpsykiatrian poliklinikka ja psykiatrinen osasto hoitavat vuosittain 400–450 lasta. HÄSA