Kanta-Häme

Lastensuojelu vahvistuu pian yksityisellä sijoitusrahalla

Hämeenlinna

Jo ensi syksynä Hämeenlinnassa käynnistyy uusi tapa rahoittaa lapsiperheiden tuki, jolla ennaltaehkäistään ja vähennetään lasten huostaanoton tarvetta.

Hämeenlinna on yhdessä Tampereen kaupungin kanssa ottamassa käyttöön vaikuttavuusinvestoinnin mallin.

Tulosperusteinen rahoitussopimus on kunnalle taloudellisesti riskitön mahdollisuus tarjota edistäviä ja ehkäiseviä palveluja tarkoin rajatulle kohderyhmälle.

Yksityiset sijoittajat kantavat kaiken taloudellisen vastuun hyvinvointia edistävän toiminnan rahoittamisesta ja julkinen sektori maksaa vain tuloksista.

Mallia Hämeenlinnassa valmistellut Jari Pekuri kertoo kaupunginhallituksen jo hyväksymän mallin tavoitteista.

– Kaupunki tavoittelee sijaishuollon menoissa säästöjä, mutta samalla perheet ja lapset voittavat. He saavat apua ja tukea. Kun perheen tukeminen onnistuu, se on helposti mitattavissa. Kaupunki maksaa vain onnistuneesta tuloksesta ja sijoittaja saa kohtuullisen tuoton sijoitukselleen.

Huostaanottojen tarvetta ja sijaishuollon menoja on jo muutaman vuoden pystytty selvästi vähentämään tukemalla perhettä heti ensimmäisten huolenaiheiden ilmennyttyä. Toiminnan tulos on helposti mitattavissa euroina. Uudessa mallissa ei enää makseta toiminnan ylläpidosta vaan työn tuloksesta.

Kun sopimusta laaditaan, lasketaan kustannusten ero, kun nuorille ja heidän perheilleen tarjotaan tiiviimpää tukea tai jatketaan jo käytössä olevalla tavalla.

Kustannusten erotus kertoo uuden toimintamallin kannattavuuden. Sopimuksessa jaetaan säästö yhteiskunnan ja sijoittajan kesken.

Hämeenlinnassa uuden mallin käyttöönotto etenee siten, että sijoitus- ja varainhoitopalveluja tarjoava yksityispankki FIM kerää parhaillaan kokoon rahoitusta eli yksityistä sijoitusrahaa.

FIM:in kanssa asiantuntijana toimii Lastensuojelun keskusliitto, joka hakee perheiden tukemiseen useammanlaisia palveluja tuottavia yhdistyksiä ja yrityksiä.

Hämeenlinnan kaupunki maksaa ostamastaan palvelusta vain, jos palvelujen tuottajat onnistuvat saavuttamaan tavoitellut säästöt. Osa hyödystä jää kaupungin eduksi, osa maksetaan korkoineen tuottona sijoittajille.

Jari Pekuri korostaa, että vaikkei perhetyössä saavutettaisi tavoiteltuja säästöjä, sijoitetulla rahalla tehdään joka tapauksessa yhteiskuntaa hyödyttävää työtä.

– Sijoitukseen liittyy tuoton odotuksen ohessa aina myös yhteisen hyvän osio. Hämeenlinnassa lapsi on saanut joka tapauksessa palvelun, jota tarvitsee.

Hämeenlinnan ja Tampereen on tarkoitus kevään aikana hyväksyä sopimukset vaikuttavuusinvestoinnista, jolloin työ pääsisi käyntiin syyslukukauden alussa.

Päivän lehti

21.10.2020

Fingerpori

comic