Kanta-Häme

Lastensuojelurahaston valmistelu jatkunee

Hämeenlinnassa on jatkettu uudenlaisen rahoitusmallin kehittelyä lastensuojelun ennaltaehkäisevään työhön.

Kyseessä on malli, jossa ennaltaehkäisevää työtä rahoitettaisiin perustettavan sijoitusrahaston kautta. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Tampereen kaupungin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Sitran kanssa.

– Nyt ollaan siinä vaiheessa, että lasten ja nuorten lautakunnan ja kaupunginhallituksen pitäisi hyväksyä jatkovalmistelu. Jos se etenee kaavaillusti, koko malli tulisi valtuuston hyväksyttäväksi vielä ennen vuoden loppua, sanoo lasten ja nuorten kasvua tukevien palveluiden tilaajapäällikkö Jari Pekuri.

Ideana on, että sijoitusrahasto rahoittaa ennaltaehkäisevää työtä, ja jos kunta näin säästää rahaa, se maksaa sijoittajille takaisin pääoman ja sovitun tuoton. Jos säästöä ei synny, kunnan ei tarvitse maksaa mitään.

Pekurin mukaan rahaston turvin on tarkoitus järjestää pitkäkestoista ryhmätoimintaa, joka auttaisi lapsia ja nuoria ja heidän perheitään niin, että esimerkiksi huostaanotolta vältyttäisiin.

– Puhutaan todella pitkäkestoisesta interventiosta eli useista vuosista, hän sanoo.

Mallin valmistelussa on päätetty perustaa ”Lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen” -niminen rahasto. Sen hankehallinnoijaksi valittiin kilpailutuksen perusteella FIM Varainhoito oy.

Hankehallinnoija hankkii palveluntuottajan, rakentaa rahaston ja kerää siihen tarvittavan pääoman.

Hämeenlinnan lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi rahoitusmallin selvitystyön periaatteet kokouksessaan vuosi sitten.

Ensi viikolla lautakunnan ja myöhemmin kaupunginhallituksen pitäisi hyväksyä sopimusneuvotteluiden käynnistäminen ja sen jälkeen palveluiden hankkiminen rahaston rahoituksella.

– Valmis sopimus viedään myös valtuuston hyväksyttäväksi, sillä tällainen täysin uusi rahoitusmalli on iso periaatteellinen kysymys, Jari Pekuri sanoo. HÄSA

Päivän lehti

5.12.2020

Fingerpori

comic