Kanta-Häme

Lautakunta äänesti asiakasmaksuista

Hämeenlinnassa ikäihmisten lautakunta korotti useita asiakasmaksuja ensi vuoden alusta lähtien. Päätös ei ollut yksimielinen, vaan korotusten suuruudesta äänestettiin kahdesti.

Säännöllisen ja jatkuvan kotihoidon maksuihin esitettiin yhden hengen talouksille pääsääntöisesti kahden prosenttiyksikön korotusta.

Kotihoidon hintaan vaikuttaa se, kuinka paljon asiakas tarvitsee hoitoa kuukausittain. Hoidon tarve on jaettu kahdeksaan ryhmään.

Tänä vuonna yksin asuva henkilö, joka on saanut kotihoitoa 21-30 tuntia kuukaudessa, on maksanut siitä 24 prosenttia niistä tuloistaan, jotka ylittävät 563 euroa.

Korotusehdotus oli, että ensi vuonna maksun osuus olisi 26 prosenttia 563 euroa ylittävistä tuloista.

Katto säilyy

Kaikkein eniten eli yli 50 tuntia kuukaudessa kotihoitoa saavat yksin asuvat, maksavat nyt siitä 35 prosenttia tulorajan ylittävästä tulostaan. Se on katto, joka säilyy myös ensi vuonna.

Suurempia muutoksia esitettiin kahden hengen talouksille. Siellä esimerkiksi 11-15 tuntia kuukaudessa kotihoitoa saava pariskunta maksaa nyt 11 prosenttia yli 1 039 euron tulorajan menevästä osuudesta.

Ensi vuodelle ehdotus päätösesitys kuului, että prosenttiosuus nousisi 15:een. Korotus siis olisi 4 prosenttiyksikköä.

Ateriapäivä halpenee

Ikäihmisten lautakunnan jäsen Pipsa Häkkinen (kesk.) esitti pienempiä korotuksia. Hän ehdotti, että kaikkia niitä maksuja, joihin kaavailtiin korotuksia, nostettaisiin vain yhdellä prosenttiyksiköllä.

Hän perusteli ehdotustaan sillä, että eläkkeet nousevat alle prosentilla ensi vuonna.

Häntä kannattivat lautakunnassa Tiina Mustiala (vas.) ja Anne Kisonen (sd.). Äänin 8-3 voimaan tulevat kuitenkin alun perin esitetyt korkeammat korotukset.

Ateriapalveluihin esitettiin vähintään kolmen prosentin korotusta, paitsi ateriapäivään, joka sisältää kaikki päivän ateriat eli aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan. Ateriapäivän hinnaksi esitettiin 14,10 euroa, joka on 40 senttiä vähemmän kuin tänä vuonna.

Jälleen Häkkinen, Mustiala ja Kisonen olisivat halunneet pitää hinnat entisellään paitsi ateriapäivän, jonka hinnan lasku olisi sopinut myös heille.

Äänestyksen tulos oli jälleen 8-3 ja hinnat nousevat esitetyllä tavalla ensi vuoden alusta. Myös moniin muihin kotihoidon maksuihin kuten kauppa-asiointiin ja lyhytaikaiseen palveluasumisen tulee 3 prosentin korotus vuodenvaihteessa. (HäSa)