Kanta-Häme

Lautakunta ei käsitellyt oikaisuvaatimuksia

Aulangon Hugo Parkista tehdyt kolme oikaisuvaatimusta jäivät Hämeenlinnan ympäristö- ja rakennuslautakunnassa tutkimatta.

Lautakunnan mukaan yhdelläkään valittajista ei ollut valitusoikeutta Aulangon seikkailupuiston toimenpideluvasta.

Toimenpideluvissa valitusoikeus on suppeampi kuin esimerkiksi rakennusluvissa. Valitusoikeus on kunnan ohella mm. viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla tai haltijalla. Oikeus on myös sellaisen kiinteistön omistajalla tai haltijalla, jonka rakentamiseen tai käyttöön päätös olennaisesti vaikuttaa.

Oikaisuvaatimuksen jättivät Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys, eräs yksityishenkilö sekä taiteilijapariskunta Eija-Liisa Ahtila ja Ilppo Pohjola.

Muun muassa Ahtilan ja Pohjolan jättämässä oikaisuvaatimuksessa vedotaan siihen, ettei kaupunki ole toimenpideluvasta päättäessä noudattanut kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa ja siten myöskään maankäyttö- ja rakennuslakia.

Päätöksestä jättää oikaisuvaatimukset tutkimatta voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys on aiemmin todennut vievänsä lautakunnan päätöksen mahdollisesti hallinto-oikeuteen, jos lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Kaupunginlakimies Susanna Ijäksen mukaan hallinto-oikeus todennäköisesti selvittää ainoastaan tutkimatta jättämisen perusteiden laillisuuden. Se ei ota kantaa asiasisältöön.

Valituksen voi siis tehdä siitä, onko oikaisuvaatimuksen tekijällä valitusoikeus vai ei.

Jos hallinto-oikeus katsoo, että valittajilla on ollut maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama oikeus valittaa, se palauttaa asian uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi.

Seikkailupuistoa ei ole saanut ottaa käyttöön niin kauan, kunnes valitukset on käsitelty. Suuri osa töistä on ollut keskeytyksissä.

Käytännössä hallintolainkäyttölaki kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon ennen sen lainvoimaisuutta. Jos lautakunnan päätöksestä valitetaan, pitää odottaa hallinto-oikeuden ratkaisua. Siihen voi mennä kuukausia.

Yhtenä takaporttina on hakea toimenpidelupaan maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:ssä tarkoitettua aloittamisoikeutta.

Ympäristölautakunnan tiistaista kokousta edelsi lautakunnan puheenjohtaja Vesa-Matti Seppälän (ps.) pohdinta siitä, onko hän esteellinen oikaisuvaatimusten käsittelyyn, koska hän on julkisuudessa kannattanut puiston rakentamista.

Lautakunta käsitteli asian ja päätti, ettei Seppälä ole esteellinen. HÄSA

Päivän lehti

5.7.2020