Kanta-Häme

Lautakunta etsii ympäristöpalkinnon ansaitsevaa

Hämeenlinnan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta hakee ehdotuksia vuoden 2017 ympäristöpalkinnon saajaksi.

Ympäristöpalkinto voidaan antaa Hämeenlinnassa tai Hattulassa toimivalle yksittäiselle ihmiselle, yhteisölle tai yritykselle, joka on esimerkillisellä toiminnallaan edistänyt kestävän kehityksen toteutumista.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta pitää tärkeänä kestävää kehitystä edistävien hankkeiden ja aktiivisten toimijoiden esille tuomista. Palkinnon jakamisella on voitu lisätä kuntalaisten ympäristötietoisuutta ja edistää ympäristön huomioon ottavaa yritystoimintaa.

Palkintoja jaetaan Marjukka Vainion teos, Lilja Rubus, joka annetaan vuodeksi kiertopalkintona palkitun käyttöön.

Viime vuonna palkinnon sai Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry, joka on toiminut pitkään lintuharrastuksen, -tuntemuksen ja -tutkimuksen edistämiseksi Kanta-Hämeessä.

Ympäristöpalkintoehdotuksen tulee sisältää esitys palkinnon saajaksi perusteluineen sekä ehdotuksen tekijä yhteystietoineen. Ehdotuksia voivat tehdä kaikki asiasta kiinnostuneet 18. huhtikuuta asti Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluihin osoitteeseen PL 84, 13101 Hämeenlinna tai sähköpostitse kirjaamo.ymparisto@hameenlinna.fi.

Päivän lehti

3.6.2020