Kanta-Häme

Lautakunta pohtii jatkovalitusta jätekuljetuksista

Jätteidenkuljetusten käsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jos yhteisen jätelautakunnan enemmistö pysyy aikaisemmassa kannassaan.

Vs. jätehuoltokoordinaattori Sirpa Viholainen esittää lautakunnalle, että se valittaisi KHO:oon hallinto-oikeuden päätöksestä, joka kumosi lautakunnan päätöksen keskitettyyn kilpailutukseen siirtymisestä.

Pääosa Kiertokapulan toimialueen kunnista on jo aikaisemmin siirtynyt jätekuljetusten keskitettyyn kilpailutukseen. Jätelautakunnan vuoden takainen päätös koski Hattulaa, Hämeenlinnaa, Janakkalaa, Loppea, Riihimäen haja-asutusaluetta ja Hausjärven Mommilaa.

Virheellinen johtopäätös

Hallinto-oikeus kumosi päätöksen vedoten siihen, ettei päätöksen pohjaksi ollut kuntakohtaista tarkastelua, vaan koko aluetta oli käsitelty yhtenä kokonaisuutena.

Valitusta valmistellut Hämeenlinnan kaupunginlakimies Miia Luukko toteaa, että hallinto-oikeuden johtopäätös riittävien selvitysten puuttumisesta on virheellinen.

Perustelujen mukaan päätöksen pohjaksi tehty jätteenkuljetustarkastelu on aluekohtainen, mutta tieto on ryhmitelty asiasisällön perusteella.

Lisäksi mahdollista valitusta perustellaan sillä, että osa jätehuoltolain edellytyksistä on sellaisia, etteivät ne täyty millään niistä alueista, joilla on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.

Kirjavat käytännöt

Perusteissa huomautetaan, että hallinto-oikeuksien oikeuskäytäntö on eri puolilla Suomea hyvin kirjavaa. Siitä on jäänyt ristiriitainen kuva jätelain jätteenkuljetuksia koskevien säännösten soveltamisesta.

Hallinto-oikeudet ovat tähän mennessä kumonneet lukuisia päätöksiä, joissa on päädytty kiinteistön halijan järjestämään jätteen kuljetukseen. Usein syynä on ollut se, ettei päätöksiä ole lain edellyttämällä tavalla perusteltu.

Jätelautakunta päätti keskitettyyn järjestelmään siirtymisestä vuosi sitten äänin 10-3.

Päätöksestä valittivat hallinto-oikeuteen muun muassa Janakkalan kunta, Lassila & Tikanoja ja kaupunginvaltuutettu Kari Ilkkala (ps.).

Jätelautakunta käsittelee asiaa ensi tiistaina. (HäSa)