Kanta-Häme

Lautakuntien pitää varautua nollakasvuun

Lihavia vuosia ei ole näköpiirissä kuntakentällä juuri missään, eikä ole luvassa Hämeenlinnassakaan.

Kaupunginhallitus asetti ensi vuoden budjetin kasvuraamiksi 1,8 prosenttia, mutta varoittaa samalla lautakuntia ja muita toimijoita, että niiden on valmiiksi pohdittava karsintavaihtoehdot myös nollakasvun budjettiin.

Budjetin valmistelu alkaa vuosi vuodelta aikaisemmin.

– Esimerkiksi viime vuonna meille tuli julmettu kiire, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok.) muistelee.

Tiedossa ei tällä hetkellä ole, millaisiin toimiin tekeillä oleva hallitus ryhtyy ja onko niillä vaikutusta esimerkiksi valtionosuuksiin. Nyt näyttää, etteivät leikkaukset ole aivan sitä luokkaa kuin pelättiin.

– Mutta mistä sen tiedämme, kun hallitusta vasta muodostetaan

Kuntaliiton ennuste arvioi Hämeenlinnan verotulojen kasvavan jopa 9 miljoonalla kuluvasta vuodesta.

– Jos se pitää, se on enemmän kuin olemme osanneet odottaa. Tähän kehykseen ei sisälly kunnallisveronkorostusta, Rautio painottaa.

Toisaalta tämän hetken ennusteen mukaan tänä vuonna verotulot kasvaisivat vain 3,1 miljoonalla eurolla.

Kehys lähtee siitä, että kustannukset kasvavat tämän vuoden ennusteeseen nähden vain puoli prosenttia eli 3,4 miljoonaa euroa. Esimerkiksi vuodesta 2013 seuraavaan vuoteen kasvu oli 3,5 prosenttia.

Tämän vuoden budjetti on laadittu suurin piirtein samoin odotuksin. Nyt ennustetaan toimintakulujen ylittävän budjetin noin 7 miljoonalla eurolla.

Euromääräisesti suurimmat kasvupaineet ovat perinteisesti terveyden ja toimintakyvyn lautakunnan toimialueella. Yhtenä syynä siihen on sairaanhoitopiirin alijäämien tasapainottaminen, joka merkitsee Hämeenlinnalle vuonna 2016 noin neljän miljoonan lisäkuluja.

Osakaskuntien välisellä sopimuksen sairaanhoitopiirille sallitaan neljän prosentin menokasvu lähivuosina. Tavoitteena on, että talous olisi tasapainossa vuoden 2018 lopussa.

Kustannusnousut on pääsääntöisesti katettava tehostamalla toimintaa. Kaupunginhallitus vetää tässä tiukkaa linjaa.

Kustannusnousua oletetaan tapahtuvan muun muassa väestön ikääntymisen vuoksi. Myös yhteiskunnan pahoinvointiin liittyvä kulujen kasvu, kuten esimerkiksi lastensuojelun lisääntyvät menot, tulisi kattaa tehostamalla toimintaa.

Sama koskee työttömyyden kasvua ja valtion mahdollisesti asettamia lisävelvoitteita.

Lisäksi kaupunginhallitus arvioi, että toimitilojen ja infran ylläpitovarojen vähäisyys johtaa korjausvelan kasvuun vielä nykyisestäkin.

Työttömyyden vähentäminen on kuitenkin Raution mukaan keskiössä vuoden 2016 budjetissa.

– Haluamme painottaa työllisyyttä ja aktiivista kansalaisuutta. Se on vaikuttamista ja toimimista yhteiseksi hyväksi sekä vastuun ottamista yhteisistä asioista.

Engelinrannan pilaantuneiden maiden puhdistukseen tarvittava 6,3 miljoonaa euroa ei tällä hetkellä sisälly kehyksen lukuihin. Se tarkoittaa, että siihen on etsittävä vaihtoehtoisia rahoitusmalleja. Häsa

Päivän lehti

4.12.2020

Fingerpori

comic