Kanta-Häme

Läyliäisten kouluremontti ei siirry

Läyliäisten koulun rakennustyöt alkavat sittenkin jo vuonna 2016 ja koulu valmistuu elokuussa 2017. Lopen kunnanvaltuusto päätti aikataulusta äänin 19–16 Antti Salmisen (ps.) esityksestä.

Päätös tietää talousjohtaja Pekka Leppäsen ja kunnanjohtaja Karoliina Viitasen mukaan kunnan velan kasvamista ylimääräisen miljoonan euron verran. Kunnanhallitus esittikin Läyliäisten koulun saneerauksen ja laajennuksen siirtämistä vuodella, jotta lainanhoitoon ei tarvittaisi lisälainaa.

Alustavan arvion mukaan Läyliäisten kouluremontti tulee maksamaan 3,5 miljoonaa euroa, eikä valtionosuuksia enää saada kuin homekoulujen saneeraukseen.

Isoa hanketta olisi siirretty, koska nyt kunta laajentaa yhtä aikaa sekä Launosten että Läyliäisten kouluja velkarahalla.

Puheenjohtajat eri mieltä

Aikataulu ja suhtautuminen velkaantumiseen jakoivat valtuutettujen mielipiteet. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Marja Peltomäki (kesk.) painotti maltillista taloudenhoitoa, jossa vuoden lisäaika olisi loiventanut velkaantumista.

Valtuuston puheenjohtaja Timo Heinonen (kok.) taas asettui äänestyksessä kahden hankkeen yhtäaikaisen toteutuksen kannalle.

Antti Salminen perusteli nopeaa toteuttamista Läyliäisten ja koko kunnan kehityksen edulla. Läyliäisten tonttikauppa on jäissä eivätkä ahtaat koulu ja päiväkoti houkuttele lapsiperheitä taajamaan.

Läyliäisten etua ajoi myös Antti Mikkola (kok.), joka kannatti Läyliäisten koulurakentamisen toteuttamista ulkoisena rakennuspalveluna.

Ulkoistamisesta pieni lisälasku

Mikkola oli selvittänyt parilta isolta rakennusyritykseltä, nostaisiko suunnittelun, valvonnan ja toteutuksen ulkoistaminen kokonaishintaa verrattuna kunnan omaan työhön.

– Jo toteutettujen vastaavankokoisten hankkeiden pohjalta firmat totesivat, että lisälaskua kertyy kolmen tai neljän prosentin luokkaa, Mikkola kertoi.

Marja Peltomäki ihmetteli, miten hankkeen kustannuksia oli voitu selvitellä, kun Läyliäisten koulun suunnittelu ei ole valkeaa paperia pitemmällä. Mikkola myönsi, mutta totesi ison firman arvion perustuvan kokemukseen kustannuserosta.

Laman aikaan hyvä rakentaa

Salminen, Mikkola ja Tommi Naakka (ps.) painottivat vielä rakentamisen olevan nyt edullista, kun taantuma on hiljentänyt rakennustyömaita. Rakentamisen ajankohta on oikea myös, koska lainojen korot ovat nyt alhaalla.

Vaikka Seppo Kuparinen (kesk.) muistutti valtuutettuja, että valtuusto on sitoutunut alentamaan Lopen lainakantaa ja pitämään talous kunnossa, valtuutettujen enemmistö päätyi kannattamaan Läyliäisten koulun rakentamisen sijoittamista vuosille 2015-2017.

Läyliäisten koulun laajennus- ja saneerausinvestointia varten varataan kunnan taloussuunnitelmaan 3,2 miljoonaa euroa. Jo ensi vuonna käytössä on suunnitteluun 300 000 euroa, vuodelle 2016 1,8 miljoonaa euroa ja vuodelle 2017 1,1 miljoonaa euroa. Samalla selvitetään voidaanko hanke toteuttaa osittain tai kokonaan ulkoisena rakennuspalveluna. (HäSa)

Mainos