Kanta-Häme

Läyliäisten kouluremontti lykkääntyy taas

Läyliäisten koulun peruskorjaus saattaa siirtyä vuodella, ellei kunnanvaltuusto päädy joulukuun talousarviokokouksessa pitämään kiinni alkuperäisestä aikataulusta.

– Pienen kunnan talous ja henkilöstön kuormitusaste ei kestä kahden ison koulun rakentamista yhtä aikaa. Launosten koulun jälkeen tarvitaan vuoden hengähdystauko, perustelee kunnanjohtaja Karoliina Viitanen.

Yli 3,5 miljoonan euron hintaiseksi arvioidun Läyliäisten kouluremontin on ollut tarkoitus alkaa vuonna 2016 ja valmistua seuraavana vuonna. Launosten 4,7 miljoonan euroa vaativa koulun laajennus ja saneeraus on käynnistynyt jo purkutöillä ja jatkuu vielä ensi ja seuraavana vuonna.

Kunnan ensi vuoden talousarvioehdotukseen ei Launosten kouluremontin 2,8 miljoonan euron lisäksi mahdu muuta suurta kuin Silmänkannon työpaikka-alueen kunnallistekniikan rakentaminen. Yritystontit on tarkoitus saada ensi vuonna myyntikuntoon.

Yli 5,2 miljoonan rakentamisohjelma kääntää kunnan viisi vuotta laskeneen velkamäärän nousuun. Nousu taittuu talousjohtaja Pekka Leppäsen mukaan taas vuonna 2017 laskusuuntaan.

Tulot kutistuvat ja menot paisuvat

Tänä vuonna Lopella tehdään reilusti ylijäämäinen ja tasetta vahvistava tilinpäätös lähinnä yllättävien kuuden prosentin verran kasvaneiden verotulojen avulla. Ensi vuoden talousarvioesitys on jouduttu laatimaan puoli miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

– Rahoituspohjasta katoaa yli kaksi miljoonaa euroa, joten on ollut mahdoton laatia tasapainoinen talousarvio. Vielä vuosi 2016 on alijäämäinen, mutta seuraavana vuonna päästään jo plussalle, Pekka Leppänen arvioi.

Kunta menettää valtionosuuksia 770 000 euroa. Sairaanhoitopiirin maksuosuus kasvaa 868 000 euroa ja terveyskeskuksen yli 100 000 euroa. Lisäksi lastensuojeluun tarvitaan 250 000 ja työllisyyden hoitoon 300 000 euroa entistä enemmän rahaa.

Palveluista ei tingitä

– Vaikka Lopen kunnan talousarvio kasvattaa kunnan omia toimintamenoja vain 0,15 prosenttia, mikään palvelu ei supistu, kouluverkkoon ei kosketa eivätkä koulujen ryhmäkoot kasva, kiittää kunnanhallituksen puheenjohtaja Marja Peltomäki (kesk.).

Kunnanjohtajan talousarvioesitys sisälsi kouluverkon kartoitustyön, jossa olisi käyty läpi koulujen tulevaisuus. Esitys karsittiin kuitenkin talousarviosta kunnanhallituksessa.

Perusturvaan on pystytty lisäämään kaksi määräaikaista virkaa, joiden avulla kunta pyrkii helpottamaan sote-uudistuksen valmistelua ja purkamaan ruuhkautunutta sosiaalityötä.

Varhaiskasvatuksessa joudutaan ensi vuonna vähentämään päiväkoti- ja päivähoidon ohjauksen neljän johtajan joukkoa yhdellä, jolloin taas voidaan lisätä yksi työntekijä varsinaiseen päivähoitotyöhön.

Muita uusia virkojen muutoksia ei ole tiedossa ensi vuodeksi. Sen sijaan työntekijöitä kuntaan saadaan lisää seitsemän, kun kunta kasvattaa työllistämiensä pitkäaikaistyöttömien määrää nykyisestä seitsemästä 14:ään.

Lopen kunnanvaltuusto kokoontuu maanantaina 8. joulukuuta päättämään ensi vuoden talousarviosta. (HäSa)