Kanta-Häme Hämeenlinna

Kaupunginvaltuutettu kantelee Hämeensaaren areenahankkeesta oikeusasiamiehelle

Tavoitteena selvittää päätöksenteon laillisuus. "Avoimuuden ja demokratian väheksymistä."
Hämeensaareen suunnitellaan mm. monitoimiareenaa.

Hämeensaari-hankkeen valmisteluun liittyvä päätöksentekoprosessi Hämeenlinnan kaupunginhallituksessa menee eduskunnan oikeusasiamiehen tutkittavaksi.

Kaupunginvaltuutettu Juhani Lehto (vas.) on tehnyt asiasta kantelun.

Hän perustelee kantelua ongelmilla ja ristiriidoilla, joita päätöksessä on perustuslain, kuntalain, julkisuuslain, maankäyttö- ja rakennuslain ja kaupungin oman hallintosäännön avoimuutta, osallistumismahdollisuuksia, julkisuutta ja demokraattisuutta koskevien säädösten kanssa.

 

Lehto teki aikaisemmin samansisältöisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle, mutta se hylättiin äänin 9-2.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti helmikuussa suunnittelualuevarauksesta 4,4 hehtaarin yksityisille kiinteistökehittäjille. Asiasta tiedotettiin julkisuuteen vasta samana päivänä kuin se käsiteltiin kaupunginhallituksessa. Sitä ennen hanke oli vain pienen poliitikkopiirin tiedossa.

Lehto ei aio valittaa kaupunginhallituksen päätöksestä hallinto-oikeuteen, mikä olisi myös mahdollista.

– Eduskunnan oikeusasiamiehen arviointi ei pysäytä päätöksen toimeenpanoa toisin kuin valitus hallinto-oikeuteen, hän taustoittaa.

 

Toimeenpanokielto olisi Lehdon mukaan lähinnä estänyt kaupunkia vaikuttamasta suunnitteluun, esimerkiksi asettamasta hankkeelle ohjausryhmää ja tekemällä ohjaavia päätöksiä suunnittelun reunaehdoista.

Hän vaatii nyt asian tuomista avoimeen ja perusteelliseen lautakunta- ja valtuustokäsittelyyn.

– Jotta voidaan pelastaa mitä pelastettavissa on ja korjata prosessin alkuvaiheen virheistä se, mitä korjattavissa on.

Kantelua Lehto perustelee myös sillä, että Hämeensaari-hankkeen valmistelussa tehdyt prosessivirheet näyttävät perustuvan yleisempään avoimuuden, osallistumismahdollisuuksien, julkisuuden ja demokratian väheksymiseen.

– Kyse ei siis ole vain tästä hankkeesta vaan yleisemmin hyvän ja avoimen hallintotavan edistämisestä Hämeenlinnassa.

 

Kiinteistökehittäjien yhteenliittymä havittelee Hämeensaareen palvelujen keskittymää. Mukana on monitoimiareena, muita vapaa-ajan ja kaupallisia tiloja, toimistoja sekä reilut 200 asuntoa.

Ryhmälle myönnettiin varaus vuoden 2021 loppuun saakka. Tuona aikana alueelle on tarkoitus tehdä suunnitelmat, etsiä rahoitus ja rakennuttaja.

Rahaa kehittämiseen arvioidaan kuluvan 2-3 miljoonaa euroa, mutta kaupunki ei osallistu kustannuksiin. Se kuitenkin ohjaa alueen asemakaavoitusta.

Taustalla hankkeessa ovat samat voimat, jotka suunnittelevat HIFK:lle Helsinkiin samantyyppistä Garden Helsinkiä, samoin Turkuun ja Jyväskylään.

Toimijoina ovat Sepos oy, GSP oy ja PES-arkkitehdit. Ideana on kerätä pääosa hankkeen vajaan 200 miljoonan rahoituksesta kotimaisilta sijoittajilta kuten eläkevakuutusyhtiöiltä ja kiinteistösijoittajilta. HÄSA