Kanta-Häme

Leikkiä pimeässä

Monet kantakaupungin leikkipuistoista ovat lähes käyttökelvottomia pimeimpään vuodenaikaan, koska niiden valaistus on puutteellinen tai sellaista ei ole lainkaan, pienten lasten äiti harmittelee.

Äidin mukaan huono valaistus lyhentää huomattavasti puistojen käyttöaikaa syksyllä ja talvisin, kun pimeä tulee jo iltapäivällä.

Hämeen Sanomat kiersi katsomassa leikkipuistoja Sairiosta Katumalle ja Käikälään, sekä Myllymäestä keskustaan. Reitin varrelle osui yli kymmenen puistoa. Useimpia valaisi yksi tai useampi lamppu, mutta ne oli yleensä sijoitettu puiston reunalle.

Parissa puistossa valaistusta ei ollut lainkaan, vaan lähimmät katulamput on suunnattu valaisemaan viereistä kevyen liikenteen väylää.

Kierroksella kohdatuista puistoista paras valaistus näytti olevan Ystävyydenpuiston leikkikentällä Arvi Kariston kadulla, jossa valaisimia oli sijoitettu myös keskelle puistoa.

Yleisvalolle olisi tarvetta

Linnanpuiston leikkikentällä torstaina hämärän laskeutuessa touhunneita Niilo ja Varpu Pelhoa ei hämärä haitannut. Isä-Nikon mukaan perheen vakiopuisto on hyvässä kunnossa, vaikka valaistuksessa olisikin parantamisen varaa.

– Juuri viime kerralla täällä käydessä mietimme, että kiipeilytelineen yläpuolella saisi olla kunnon lamppu. Nykyiset lamput valaisevat ainoastaan puiston sisääntuloväylät, kunnon yleisvalolle olisi tarvetta.

Hämeenlinnassa on kaupungin nettisivujen mukaan yhteensä peräti 111 julkista leikkipuistoa.

Leikkipaikkojen turvallisuudesta huolehditaan vuosittaisilla tarkastuksilla ja huolloilla. Leikkipaikoilla tehdään vuoden aikana neljä laajempaa tarkastusta, joista kolme on toiminnallisia tarkastuksia ja yksi on laajempi vuositarkastus.

Valaistus mukana saneeraussuunnitelmissa

Puistomestari Jouko Keskimaan mukaan valaistus otetaan huomioon leikkipuistojen saneeraussuunnitelmissa.

– Puistojen käyttöikä on keskimäärin noin 20 vuotta, joten vanhemmassa päässä on varmasti puutteita myös valaistuksessa. Täysin pimeitä leikkipaikkoja on vain muutamia.

Käyttäjät voivat ilmoittaa havaitsemistaan puutteista tai rikkoutuneista välineistä kaupungin sähköisen palautejärjestelmän kautta. Puistojen kokonaissuunnittelusta ja ylläpidosta vastaa Linnan Infra, mutta valaistuksen suunnittelu ja huolto on Hämeenlinnan valot oy:n vastuulla.

Niko Pelhon mielestä leikkipuistojen määrä olisi vara hieman jopa vähentää.

– Ehkä kaikkein pienimpien leikkipuistojen ylläpitämisen sijaan isommat puistot voisi varustella vielä paremmin. (HäSa)