Kanta-Häme

Leikkuri iskee musiikkiluokkaan

Montessoriopetus ja Eteläisen koulun musiikkiluokka näyttävät loppuvan Riihimäellä, kun kaupunki hakee säästöjä. Myös kaupunginmuseon, taidemuseon ja lasimuseon yhdistäminen on jälleen tapetilla, samoin kuin teatterin tuen leikkaaminen.

Taloustoimikunnan keväällä asettamat säästövelvoitteet edellyttävät, että lasten varhaiskasvatuksesta, kouluilta ja myös kulttuurin menoista karsitaan lähes puolen miljoonan euron verran.

Sivistyslautakunta joutui tällä viikolla punnitsemaan taloustoimikunnan säästövelvoitteita, joista kaikkien toteuttaminen ei näytä onnistuvan.

Peruskoulun musiikkipainotteinen opetus päätettiin lopettaa, mutta Montessoriopetuksen lakkauttamisesta lautakunta haluaa vielä tarkemman esityksen ennen kuin ratkaisee kantansa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikajaostolle jäi vielä pohdittavaksi museoiden yhdistäminen ja 100 000 euron säästötavoite. Lautakunta vaatii, että kaupungin tukeman Suomen Metsästysmuseon vuokravapautta myös pohditaan.

Kaikki säästöesitykset lyödään lukkoon viime kädessä vasta, kun kaupunginvaltuusto käsittelee joulukuussa ensi vuoden talousarviota.

Montessoriopetuksesta luopuminen merkitsisi, ettei ensimmäiselle luokalle enää oteta oppilaita ensi syksynä. Säästöä syntyisi siirtymäajan jälkeen 113 00 euroa vuodessa.

Musiikkipainotteisen opetuksen lopettaminen säästää 13 800 euroa vuodessa kolmen vuoden kuluttua.

Vaikka taloustoimikunta edellyttää myös varhaiskasvatuksen eli päivähoidon ja koulujen ryhmien koon kasvattamista, lautakunta ei löytänyt siihen mahdollisuuksia ilman, että rikotaan lakia tai turvallisuustekijöitä.

Lautakunta pyyhki taloustoimikunnan esityksistä pois harkinnanvaraisten koulukyytien lopettamisen. Säästöä olisi tavoiteltu 23 500 euroa, mutta lautakunta esittää kyytien säilyttämistä ennallaan.

Iltapäivätoiminnalle asetettu säästötavoite jää myös toteutumatta, koska kaupungille jäävistä vuotuisista 136 000 euron nettomenoista teknisen toimen perimä vuokra ja siivouskulut ovat 100 000 euroa. Nämä kulut peritään päivähoidolta ja esiopetukselta edelleen, vaikka iltapäivähoito lopetetaan.

Lautakunta päätti korottaa iltapäivätoiminnan kello 17 saakka kestävän toiminnan maksua ensi vuoden elokuun alusta 12 eurolla kuukaudessa.

Taloustoimikunta vaatii, ettei iltapäivätoiminnasta tule kaupungille nettomenoa.

Riihimäki-lisän sisarkorotus poistuu, jos lautakunnan säästöesitys toteutuu. Alle kolmevuotiaiden lapsiaan kotona hoitavien ja Riihimäki-lisää saavien määrä on tänä vuonna laskenut niin paljon, että säästöä syntyy ilman eri toimenpiteitä 100 000 euroa. Samaa säästösummaa ennustellaan ensi vuodelle, jolloin kokonaissäästö olisi 136 000 euroa sisaruskorotus mukaan lukien.

Sivistyslautakunnan päättämät säästöt sisällytetään ensi vuoden talousarvioesitykseen. HÄSA

Päivän lehti

4.4.2020