Kanta-Häme

Leopardeja annetaan neljälle joukko-osastolle

Panssariprikaati ryhtyy kouluttamaan taistelupanssarivaunujen miehistöjä myös neljälle muulle joukko-osastolle. Nämä joukko-osastot saavat Leopard 2 -panssarivaunuja.

Panssariprikaatin komentaja, eversti Pekka Järvi kertoo, että järjestely ei tuo suurta muutosta prikaatin koulutukseen. Neljään joukko-osastoon koulutetaan kustakin saapumiserästä 4–8 miehistöä. Kussakin vaunussa on neljän hengen miehistö.

Panssariprikaatissa alkoi jo viime vuonna jälleen mekanisoitujen taisteluosastojen koulutus. Käytännössä tämä tarkoittaa aikaisempia vuosia suurempia panssarivaunumääriä.

– Tulevana keväänä Parolannummella liikkuukin harjoituksissa lähemmäs sata erilaista panssarivaunua.

Muutaman edellisen vuoden prikaati koulutti moottoroituja taisteluosastoja, joissa panssarivaunujen määrät ovat vähäisempiä. Taistelupanssarivaunumiehistöjä koulutettiin vain joukkue vuodessa.

– Tietyssä mielessä muutos tarkoittaa vain paluuta entiseen koulutukseen.

Paluuta vanhaan merkitsee myös se, että muihin maavoimien joukko-osastoihin tulee taistelupanssarivaunuja. Niissä oli taistelupanssarivaunuja joitakin vuosia sitten, mutta kalusto on poistettu käytöstä.

Jääkäriprikaatiin, Kainuun prikaatiin, Karjalan prikaatiin ja Maasotakouluun sijoitetaan Leopard 2A4 -panssareita.

Panssariprikaati kouluttaa omat varusmiehensä uusilla Leopard 2A6:lla. Molemmissa tyypeissä on sama runko, mutta tornit järjestelmineen ovat erilaiset. Eversti Järvi ei pidä tyyppien koulutuksellista eroa suurena. Reserviläiset ovat kolmen päivän muuntokoulutuksella oppineet käyttämään uutta kalustoa.

Järven mukaan koulutuksen lisäys ei ole aivan yksinkertaista, koska kouluttajien määrä ja tilat ovat rajalliset.

– Tilannetta helpottaa se, että muista joukko-osastoista saadaan kouluttajatukea. Kaluston käytön ja huollon osaamista laajennetaan.

Panssariprikaati aloittaa muiden joukko-osastojen varusmiesten Leopard-koulutuksen saapumiserästä, joka astui tällä viikolla palvelukseen. Koulutettavat siirtyvät Panssariprikaatiin peruskoulutuskauden jälkeen maaliskuussa.

– He palaavat takaisin joukko-osastoihinsa kesäkuussa panssarivaunukortit taskuissa.

Puolustusvoimien mukaan Leopardien käyttäminen joukko-osastoissa kehittää niiden koulutusta.

– Enää ei tarvitse panssarivaunuja kuvata korvaavilla ajoneuvoilla, vaan käytössä on ihan oikea kalusto. häsa

Päivän lehti

1.11.2020

Fingerpori

comic