Kanta-Häme

Lepakkoselvitys ei muuttanut Rastikankaan kaavaehdotusta

Lepakot eivät estä Rastikankaan yritysalueen laajentamista lounaan suuntaan. Viime kesänä tehty lepakkoselvitys ei antanut aihetta muuttaa vuonna 2013 hyväksyttyä kaavaa, joka kumoutui Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa juuri lepakoiden takia.

Selvityksen mukaan alueella on melko vähän lepakoita. Lisäksi alueella ei ilmeisesti sijaitse lepakoiden lisääntymisyhdyskuntaa.

Vain pari pientä muutosta

Nyt kaavaa viedään siis eteenpäin samalla tavoin kuin aikaisemminkin. Kaavoitusarkkitehti Leena Turkka kertoo, että kaavaehdotuksessa on aiempaan verrattuna kaksi pientä muutosta, jotka koskevat yritystonttien kokoja kaavamuutosalueella.

– Muutokset perustuvat neuvotteluihin, joita on käyty yrittäjien kanssa, Turkka kertoo.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 44 hehtaaria, josta uutta asemakaavaa on 34 hehtaaria. Kaavan laajennusalueella on 17 yritystonttia, joiden koot vaihtelevat 0,4 hehtaarista 4,5 hehtaariin.

Lisäksi laajennusalueelle on mahdollista muodostaa toinen iso, noin 4,4 hehtaarin tontti esimerkiksi logistiikkayritystä varten.

Paloasemalle oma liittymä

Alueelle voi sijoittaa myös paloaseman. Tälle tontille on mahdollista järjestää oma liittymä Turengintielle.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos tarvitsisi Turenkiin uuden paloaseman, koska nykyinen on ahdas ja vanhanaikainen. Paloaseman rakentaminen on kunnan tehtävä, mutta Janakkalassa selvitetään parhaillaan, voisiko rakentaja olla kunnan elinkeinoyhtiö JTA.

Kaavaehdotus oli Janakkalan teknisen lautakunnan käsiteltävänä tiistaina. Seuraavaksi se laitetaan nähtäville ja lausunnoille.

Sitten on vuorossa vielä viimeinen käsittely teknisessä lautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Kun kaava on hyväksytty kunnanhallituksessa, se menee vielä valtuuston päätettäväksi. (HäSa)