Kanta-Häme

Lietekuljetukset uuteen käsittelyyn

Jätelautakunta päätti valmistella uudelleen päätöksen sako- ja umpikaivolietteen kuljettamisesta. Se myös merkitsi tiedoksi hallinto-oikeuden ratkaisun, joka koski edellistä päätöstä lietteenkuljetuksesta.

Hallinto-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen sillä perusteella, ettei jätelietteen kuljetusjärjestelmää ole tarkasteltu riittävän yksityiskohtaisesti jätelautakunnan toimialueen kunnissa, vaan aluetta on tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena.

Jätelautakunnan toimialueella on 12 kuntaa yli maakuntarajojen: Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski.

– Tarkastelua oli kyllä tehty kuntakohtaisestikin, mutta päätösesitykseen oli tehty tarkasteluista yhteenveto, tilaajajohtaja Päivi Saloranta selittää.

Jätelautakunta päätti vuosi sitten äänestyksen jälkeen ottaa käyttöön kiinteistön haltijan järjestämän lietteenkuljetuksen. Se vastaa nykykäytäntöä, jossa jokainen sako- tai umpikaivon omistaja tilaa itse haluamaltaan yrittäjältä kaivon tyhjennyksen.

Lautakunnan esittelijän ehdotus oli ottaa käyttöön keskitetysti kilpailutettu järjestelmä.

Päätökseen jätettiin useita eriäviä mielipiteitä ja siitä myös valitettiin hallinto-oikeuteen. Se kumosi päätöksen, muttei varsinaisesti ottanut kantaa sen sisältöön, ainoastaan liian yleisluonteiseen tarkasteluun.

Nyt päätös valmistellaan uudelleen.

– Meillä on jo ennestään kuntakohtaistakin materiaalia ja vertailua. Lisäksi teemme uutta tarkastelua. Sen jälkeen jätelautakunta käsittelee asian uudestaan, Päivi Saloranta kertoo. (HäSa)

Päivän lehti

29.11.2020

Fingerpori

comic