Kanta-Häme

Lietepäätös poiki valituksia

Hämeenlinnan jätelautakunnan kesäkuinen jätelietteiden kuljetuspäätös on poikinut kaksi valitusta hallinto-oikeuteen. Toinen valittajista on jätelautakunnan jäsen Esko Laakso (vas.) Valkeakoskelta.

Laakso sekä toisen valituksen tehnyt yksityishenkilö katsovat, että lautakunnan päätös kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksesta on tehty lain vastaisesti ja virheellisin perustein.

Jätelautakunta päätti kesäkuussa jatkaa Kiertokapulan 12 kunnan alueella vallinnutta nykykäytäntöä, jossa sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetuksesta huolehtivat kiinteistöjen omistajat.

Jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen oli esittänyt siirtymistä keskitettyyn, kunnan kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen. Hänen esityksensä hävisi kuitenkin äänestyksessä lautakunnan puheenjohtajan Juha Tuomen (kok.) vastaesitykselle äänin 4–7.

Päätös perusteltu puutteellisesti?

Jätelautakunta antaa valitusten johdosta lausuntonsa hallinto-oikeudelle kokouksessaan torstaina.

Asiaa valmistellut kaupungin lakimies Miia Luukko toteaa lausuntoluonnoksessaan, ettei lautakunta selvittänyt päätöstä tehdessään kaikkia tosiseikkoja. Hänen mukaansa Tuomen vastaesityksen perusteluissa ei ole tarkasteltu kaikkien jätelain edellytysten täyttymistä.

Lausunnossa myös muistutetaan, että viranomaisen tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja tehdä päätöksiä ainoastaan laissa annetun harkintavallan puitteissa. Jätelautakunta on jätehuollosta vastaava viranomaislautakunta.

Kaksi erilaista päätöstä

Jätehuoltokoordinaattori Virtanen yllättyi lautakunnan päätöksestä, sillä vielä viime syksynä samat päättäjät päättivät äänin 10–3 varsinaisen jätteenkuljetuksen kohdalla toisin eli siirtymisestä kunnan järjestämään järjestelmään.

– Oli se minullekin vähän yllätys, että osalla näkemys näinkin voimakkaasti muuttui.

– Tässä lietepäätöksessä vedottiin siihen, että sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusten luonne ei ole säännönmukaista keräystä, vaan kyse on enemmän yksittäiskuljetuksista. Ilmeisesti se siinä saattoi vähän vaikuttaa, Virtanen pohtii.

Pari aiempaa oikeustapausta

Lietekuljetuspäätöksistä on valitettu myös muualla Suomessa.

Helsingin hallinto-oikeus antoi toukokuun alussa päätöksensä kahdesta vastaavanlaisesta tapauksesta, mitä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa nyt käsitellään.

– Niissä oli sama kaava kuin meilläkin eli esittelijä oli esittänyt siirtymistä keskitettyyn malliin, mutta lautakunta oli päättänyt vajavaisin perusteluin tai ilman perusteluja, että ei siirrytä. Hallinto-oikeus palautti asiat takaisin lautakuntiin uudelleen valmisteltavaksi, Virtanen sanoo. (HäSa)

Menot