Kanta-Häme

Liika keskittäminen huolestuttaa Lopella

– Kun selvitellään Hausjärven, Lopen ja Riihimäen liitosta, pitää selvittää millaiset vaikutukset mahdollisella palvelujen ja työpaikkojen keskittämisellä on. Jos ihmiset muuttavat perässä, miten käy taajamien? Riittääkö kysyntää? Laskeeko kiinteistöjen arvo?

Eläkkeellä Lopen kirkonkylässä asuva kunnanjohtaja Voitto Saraneva esitti seutukunnalla meneillään olevaan kuntarakenneselvitykseen näkökulmaa vaikutuksista, jotka kohdistuvat kuntalaisten arkeen.

Poliitikot aktiivisina

Seutukunnan kuntalaisten mielipiteiden ja toiveiden kuulemiskierros päättyi torstaina Lopella. Kuntaliitoksen selvittely näytti kiinnostavan erityisesti valtuutettuja, entisiä valtuutettuja ja virkamiehiä sekä varavaltuutettuja, joita 30-päisestä yleisöstä oli kaksi kolmannesta.

Koko kierroksen aikana kuntalaiset eivät juuri esittäneet mielipiteitään sen paremmin liitoksen puolesta kuin vastaankaan.

Lopella vain Voitto Saranevan puheenvuoroista saattoi aistia kriittisyyttä, mutta rakentavassa mielessä. Liiallisen keskittymisen välttämisen lisäksi hän painotti onnistuneen kuntalaisdemokratian vaativan todellista vallankäyttöä.

– Jollei kunnanosavaltuustoilla ole päätösvaltaa ja omaa budjettia, ne eivät pitkään toimi. Näin kävi Hämeenlinnassa, Saraneva totesi.

Kunnanjohtaja Karoliina Viitanen vahvisti Saranevan näkemyksen ja kertoi asian nouseen jo esiin myös kuntaliitosselvitystä valmistelevassa ohjausryhmässä.

– Rovaniemi on hyvä esimerkki toteutuneesta kuntalaisdemokratiasta ja sielläkin toiminnan takaa budjettivalta, Viitanen totesi.

Lopella tarvitaan hyvät kulkuyhteydet

Lopella yleisöstä koottujen porinaryhmien ideat toistivat pitkälti Riihimäellä ja Hausjärvellä esiin nousseita toiveita. Neljässä ryhmässä pohdittiin lapsiperheiden, vanhusten, elinkeinoelämän ja elinvoimaisuuden kehittämistä sekä kuntalaisdemokratian toteuttamista.

Erityisen tärkeäksi ja lähes joka ryhmässä nostettiin kärkipäähän yllättäen joukkoliikenteen, palveluliikenteen ja yleensä kulkuyhteyksien kehittäminen. Kulkeminen palveluiden äärelle korostuu, jos osa palveluista keskitetään.

Kuntalaiset haluavat valinnanvapautta

Palveluja kuten päivähoitopaikkoja ja kouluja toivottiin työmatkojen varrelle. Toisaalta toivottiin nykyistä suurempaa valinnanmahdollisuutta käyttää juuri haluttua asumismuotoa, päivähoitopaikkaa, koulua ja terveyspalvelupistettä.

Kesämökkipaikkakunnalla elinvoimaisuutta lisäämään halutaan mahdollisuutta asua kesäasunnossa läpi vuoden. Tonttien hinnoittelulla halutaan houkutella asukkaita, kun tonttimaa käy Riihimäellä vähiin. Yritystontteja pitää isossa kunnassa kaavoittaa myös nykyisten kehyskuntien alueelle.

Kuntarakenneselvitystyö jatkuu edelleen. Vasta 21. toukokuuta kolmen kunnan valtuustot kokoontuvat pohtimaan yhteiseen seminaariin esiselvityksen tuloksia. Sen jälkeen kesäkuun 9. päivä Riihimäen, Hausjärven ja Lopen kunnanvaltuustot päättävät kokouksissaan ovatko valmiita etenemään kuntaliitosneuvotteluihin. (HäSa)

Päivän lehti

24.10.2020

Fingerpori

comic