Kanta-Häme

Liikenneselvitys osoitti Harvialan orren turhaksi

Liikenneselvitysten perusteella Harvialan orrelle ei löydy liikenteellisiä eikä maankäytöllisiä perusteita. Orsi ei ratkaise ongelmia, joita valtatie 10:n liikenne on aiheuttanut Hämeenlinnan kantakaupungin alueelle.

Hämeen liitto esittää, että kuntien tulisi silti laatia osayleiskaavatasoinen maankäytön ja liikenteen kehittämissuunnitelma Harvialan alueelle. Hämeen liitto perustelee kantaansa sillä, että Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-vyöhykkeen kehittämisellä on tärkeä rooli Kanta-Hämeen kasvulle.

Asuinalue ja junaseisake

Vaihemaakuntakaavassa Harvialan alueelle osoitetaan taajamajuna-asema sekä uusi ja kasvava asumisalue.

Maakuntakaavan osalta asia tulee käsiteltäväksi 2. vaihemaakuntakaavan yhteydessä sekä tänä vuonna käynnistyvässä liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.

Myös Janakkalan kunnanhallitus antoi asiasta lausunnon maanantaina. Janakkala huomauttaa taas, että Janakkalan orsi tulee poistaa maakuntakaavasta sen seuraavassa muutosvaiheessa.

Harvialaan lisää asutusta

Kunta ilmoittaa, että se pyrkii kehittämään Harvialan aluetta lisäämällä asuntotuotantoa. Ensivaiheessa tehdään tarvittavia selvityksiä ja osayleiskaava.

Janakkalan mielestä on “varauksetta hyväksyttävää”, että yleispiirteinen suunnittelu Harvialassa sovitetaan Hämeenlinnan maankäytön tavoitteisiin ja toteutukseen.

Hämeen liitolta ja Janakkalalta oli pyytänyt lausuntoa työryhmä, joka ohjaa kuntien raja-alueen maankäytön ja liikenteen selvitystä. (HäSa)