Kanta-Häme

Liikennevirasto tutki – Kettumäen ylikulkusilta lujuudeltaan hyvää tasoa

Trimcon oy:n tekninen avustaja Timo Levä irrotti betoninäytettä Kettumäen ylikulkusillasta Hämeenlinnassa runsas vuosi sitten.

Hämeenlinnalainen Kettumäen ylikulkusilta kantatiellä 57 sai Liikenneviraston teettämästä kuntotutkimuksesta hyvän arvosanan.

Tutkimuksissa mitattiin sekä sillan lujuutta että rakenteiden ilmamääriä. Vuonna 2015 valmistunut rautatien ylittävä silta sai hyvä arvosanan sekä lujuudestaan että siltarakenteen ilmamäärästä.

Kettumäen sillan ilmamäärä oli 5,4 prosenttia, mikä on moneen muuhun tutkittuun siltaan verrattuna vähän.

– Ilmaa pitää olla vähintään 4 prosenttia ja mieluiten 4–6 prosenttia, joten 5,4 on todella hyvä, vertailee Liikenneviraston yksikön päällikkö Minna Torkkeli.

Tutkimuksessa arvioitiin myös siltaan liittyvää kirjallista dokumentaatiota. Näissä papereissa olisi Kettumäen sillan kohdalla ollut jonkin verran parannettavaa. Itse sillan kuntoon papereilla ei kuitenkaan vaikutusta.

Silloissa ilmenneiden betonin lujuuspuutteiden takia Liikennevirasto teetti lisätutkimuksia kaikkiaan 94 betonisillalle kesällä 2017. Tutkimusten kohteena olivat suurimmat ja vilkasliikenteisimmät sillat maanteiltä ja rautateiltä.

– Tulosten perusteella vain yksi kohde ei täytä lujuusvaatimuksia eli vuonna 2016 valettu Kuivajoentien alikulkusilta Iissä Oulu-Kemi radalla. Tämänkään osalta turvallisuusriskiä ei ole, mutta tarkempi selvitys kantavuuden alenemasta tullaan tekemään, Torkkeli kertoo.

Tuloksista voidaan päätellä, että ylimääräinen ilma alentaa lujuutta. Kohonneita ilmamääriä mitattiin useammassa sillassa.

– Lujuusmarginaalit ovat korkean ilmamäärän silloissa olleet kuitenkin niin isoja, että lujuus täyttää silti vaatimuksen, tätä yhtä siltaa lukuun ottamatta.

Kohonneen ilmamäärän pitkäaikaisvaikutuksia siltoihin selvitetään tarkemmin alkavassa väitöskirjatutkimuksessa. HäSa

Päivän lehti

18.2.2020