Kanta-Häme

Liitosselvitystä tehdään yli maakuntarajan

Kangasala ja Pälkäne tutkivat mahdollista kuntaliitosta Keski-Suomen puolella olevan Kuhmoisten kunnan kanssa.

Kuntarakenneselvityksen teko on vasta alkuvaiheissa, sillä sitä tekevä ohjausryhmä on pitänyt vasta ensimmäisen kokouksensa.

Kuntarakennelain mukaan muun muassa kaikkien alle 20 000 asukkaan kuntien tulee tehdä tällainen selvitys jonkin saman työssäkäyntialueen kunnan tai kuntien kanssa.

Selvityksessä verrataan kuntaliitoksen tuomia hyötyjä ja mahdollisia haittoja kuntien nykytilanteeseen. Selvityksen odotetaan valmistuvan maaliskuun loppuun mennessä.

Selvitystä johtaa ohjausryhmä. Sen alla toimii kunnanjohtajien muodostama neuvotteluelin ja kasi työryhmää.

Ohjausryhmään kuuluvat kunnanjohtajien lisäksi kunnanhallitusten ja -valtuustojen puheenjohtajat sekä henkilöstön edustajat kaikista kunnista.

Ohjausryhmää vetää Pälkäneen kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Laesterä (kok.). Varsinaisena kuntajakoselvittäjänä toimii Pälkäneen hallintokoordinaattori Aleksi Saukkoriipi.

Kunnanvaltuustot pitävät selvityksen kuluessa kaksi yhteistä kokousta, joista pohditaan mahdollisen uuden kunnan strategiaa.

Kuntalaisille on tarkoitus järjestää kaikissa kolmessa kunnassa kaksi tilaisuutta. Ensimmäinen on ennen vuodenvaihdetta ja toinen keväällä.

Yhteensä 40 000 asukasta

Kangasalla on tällä hetkellä reilut 30 300 asukasta, Kuhmoisissa noin 2 400 ja Pälkäneellä reilut 6 800. Luopioinen ja Pälkäne yhdistyivät vuoden 2007 alussa.

Kuntarakennelakiin on sisällytetty säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta ja -perusteista. Selvitysvelvollisuus koskee muun muassa kaikkia alle 20 000 asukkaan kuntia.

Lain mukaan ”kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä”.

Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta.

Lisätietoa selvityksestä on tarjolla nettiosoitteessa: www.kangasala-kuhmoinen-palkane-selvitys.fi. (HäSa)