Kanta-Häme

Liittymä tulevaisuutta varten

Siirintaustantiellä on nyt työmaa käynnissä.

Siirinkadun ja sen päähän tulevan kiertoliittymän rakentaminen muuttaa Siirintaustantien tielinjaa väliaikaisesti niin, että sekä ajorata että kevyen liikenteen väylä ovat siirtyneet noin viisitoista metriä itään.

Tielinjaa siirtämällä saadaan liikenne kulkemaan keskeytyksittä, kun Siirinkadun ja Siirintaustantien risteysalueen rakennustyöt ovat käynnissä.

Liikenne palautuu normaalille paikalleen arviolta kolmen viikon kuluttua.

Tien alle sijoitetaan nyt putkistoja ja sähkökaapeleita. Siirinkadulla tehdään myös viemäröintejä nyt.

Risteysalueelle rakennetaan kiertoliittymä, joka on tarkoitus saada valmiiksi kesän aikana.

Liittymän pohjaa valmistellaan parhaillaan. Reunakivitöiden tekijä kilpailutetaan, ja niihin päästään käsiksi kesäkuussa.

Kiertoliittymän rakennustyöt saatiin hieman yllättäen käyntiin jo tänä keväänä.

– Taloudellisesti ei ole ollut varmaa, että kiertoliittymään saadaan jo nyt rahoitus, kertoo tilaajapäällikkö Eija-Liisa Dahlberg.

Siirinkadun rakentaminen aloitettiin jo viime syksynä. Samalla louhittiin kalliota siltä kohdalta, johon kiertoliittymä on nyt tulossa.

Kallion kiviaines taas tarvittiin käyttöön Siirinkadun toisessa päässä, kertoo maanrakennusmestari Arto Helenius.

– Tässä on otettu huomioon tulevaisuuden tarpeet. Kaupunki on ostanut läheltä sata hehtaaria maata, jonne tulee paljon asutusta seuraavien vuosikymmenien aikana, kertoo Dahlberg.

On tarkoituksena, että nyt rakennettavat liikennejärjestelyt toimivat silloinkin.

Kun Siirinkatu saadaan yhdistettyä Siirintaustantiehen, on 10-tielle kaksi eri liittymää alueelta.

– Siirinkatu ja kiertoliittymä valmistuvat syyskuun loppuun mennessä, kertoo Dahlberg.

Sen jälkeen alueella tehdään vielä puuistutuksia ja vihertöitä. HÄSA

Menot