Kanta-Häme

Linja-autoasema tuskin saa purkulupaa

Linja-autoasema on ja pysyy paikoillaan, jos ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy tilaajajohtaja Päivi Salorannan esityksen ensi viikolla.

Lupaa nykyisen linja-autoaseman purkamiseen on hakenut Hämeenlinnan Linja-autoasemankiinteistö oy, jolla on useita omistajia. Muun muassa kaupunki on siinä vähemmistöosakkaana.

Kukaan naapureista ei ole jättänyt huomautuksia purkusuunnitelmasta. Sen sijaan kaikki lausunnonantajat ovat olleet purkamista vastaan.

Niin Museovirasto, Hämeen ely-keskus ja maankäytön suunnittelu vastustavat purkamista.

Jälleenrakennuskaudelta

Linja-autoasemaa pidetään kulttuurihistoriallisesti merkittävänä jälleenrakennuskauden liikerakennuksena.

Siinä on säilynyt monia tuolle ajalle tyypillisiä piirteitä. Esimerkiksi linja-autoaseman keskushalli on muutoksista huolimatta säilyttänyt rakennusaikaisen ilmeensä.

Se on hyvin tyypillistä 1950-luvun julkista rakentamista. Esimerkiksi seinät ovat puhtaaksimuurattua reikätiiltä, jolla saadaan näyttävyyttä, mutta myös tasapainoinen akustiikka.

Talon ulkoarkkitehtuurikin on säilynyt alkuperäisessä asussa.

Kallis remontti

Äskettäin päivitetyn arvion mukaan linja-autoaseman kunto on heikko. Se ei ole kohtuullisin kustannuksin korjattavissa rakennusmääräysten vaatimalle tasolle.

Sekä rakennusvalvontapäällikkö Sirkku Malviala että tilaajajohtaja Päivi Saloranta ovat päätyneet kuitenkin esittämään, ettei purkulupaa annattaisi.

– Jos lautakunta päätyy samalle kannalle, se lienee lopullinen päätös. Ilman painavia syitä asiaan tuskin palataan, Saloranta arvioi.

Hän sanoo, itsekin alunperin arvelleensa, ettei linja-autoasemalla välttämättä ole niin paljon arvoa, että se kannattaisi säilyttää.

– Kun lukee siitä tehtyä rakennushistoriallista selvitystä, sieltä löytää paljon sellaista, jota ei ole itse pannut merkille vain lyhyesti siellä piipahtaessaan.

Asiassa painaa paljon se, että kaikki lausunnonantajat ovat olleet purkamista vastaan.

Matkakeskus ehkä korvaa

Jos purkulupaa ei lautakunnalta heru, edessä on sama ongelma kuin lukuisten muiden suojelurakennusten kanssa. Kunto on heikko, kunnostaminen kallista, eikä maksajia löydy.

Päivi Saloranta myöntää tämän.

– Peruskorjaus tulee järkyttävän kalliiksi.

Hän arveleekin, ettei linja-autoasema välttämättä jatka alkuperäisessä tarkoituksessaan.

Kun Engelinrannan osayleiskaava valmistuu, linja-autoaseman alue on ensimmäisiä, joihin ryhdytään tekemään asemakaavaa.

– Tietenkään tästä ei ole päätöksiä, mutta voi olla, että kaava sisältää uuden modernin ja tehokkaan matkakeskuksen. Silloin vanhan linja-autoaseman käyttötarkoitusta voitaisiin muuttaa esimerkiksi liikerakennukseksi, jossa olisi vaikkapa ravintolatiloja. Tätä kautta ehkä löytyisi myös rahoitusta peruskorjaukseen.

Rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee asiaa ensi keskiviikkona. (HäSa)