Kanta-Häme

Linja-autoliitto epäilee Piletti-järjestelmän hintaa

Linja-autoliitto epäilee bussiliikenteen valtakunnalliseen lippu- ja maksujärjestelmään liittyviä suunnitelmia ja katsoo, että sen kokonaiskustannukset on aliarvioitu.

– Avoimia kysymyksiä on paljon. Tietoa ei ole vielä siitä, kuinka lippu- ja maksujärjestelmä toimii käytännössä. Vain lupauksia on annettu nykyistä paremmasta järjestelmästä, Linja-autoliiton toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen muistuttaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto suunnittelevat valtiojohtoista lippu- ja maksujärjestelmää. Esityksen mukaan valtio rahoittaisi sen hankinnan ja käyttöönoton noin 4 miljoonalla eurolla vuosina 2013–2015, jonka jälkeen viranomaiset ja kunnat vastaisivat järjestelmän käyttökustannuksista. Valtakunnallisiksi käyttökustannuksiksi on arvioitu noin 1,2 miljoonaa euroa vuodessa.

Linja-autoliitto pitää arviota alimitoitettuna, kun summia verrataan eri puolilla maata toteutettujen paikallisten järjestelmien kustannuksiin.

Linja-autoliitto ei myöskään niele väittämää, jonka mukaan uusi Piletti-järjestelmä ei lisäisi kuntien kustannuksia. Liitto muistuttaa, että nykyisellään kunnat maksavat lippu- ja maksujärjestelmäkuluja vain niissä muutamassa kaupungissa, joissa bussiliikenne on yhteiskunnan järjestämää. Muutoin järjestelmät ovat bussiyritysten vastuulla.

– Riskinä on kustannusautomaatin luominen kunnille. Nämä kustannukset ovat pois matkustajille tarjottavista palveluista, kuten edullisemmista lipunhinnoista ja vuorotarjonnan määrästä, Kääriäinen viestittää.

Linja-autoliiton mukaan toimivaltaisten viranomaisten ja kuntien päättäjien onkin vaadittava Liikennevirastolta tiedot kaikista Piletti-järjestelmään liittyvistä kustannuksista ja käytännön toimivuudesta ennen mahdollisesta järjestelmään sitoutumisesta. (HäSa)

Mainos