Kanta-Häme

Linnaninfra hakee toimintaansa lisää tehoa

Me tehdään se, mistä on sovittu palvelun vuosisopimuksissa, ei muuta. Jos palvelun laajuutta tai laatutasoa muutetaan, siitä päätetään yhdessä tilaajan kanssa.

Näin kiteyttää vuodenvaihteessa toimintansa aloittaneen Linnaninfran toimitusjohtaja Timo Tuomola kaupungin uusimman liikelaitoksen toimintaperiaatteen.

Linnaninfra vastaa kaupungin rakentamis-, kunnossapito- ja luontopalveluista. Tehtäväkenttä vaihtelee siis vaikkapa katujen rakentamisesta niiden auraukseen ja puistotöihin.

Liikelaitos tuottaa sovitut palvelut asiakkaalleen eli Hämeenlinnan kaupungin tilaajayksikölle myös siihen hintaan, mistä sopimuskauden alussa sovittu. Tässä onkin kenties suurin muutos entiseen, jolloin infra oli osa yhdyskuntarakenteen palveluja.

– Aiemmin määrärahataloudessa korostui jälkikäteislaskenta. Jos budjetti meni yli, pyydettiin lisämäärärahaa. Nyt panostamme entistä enemmän etukäteislaskentaan ja pyrimme pysymään sovitussa, Tuomola sanoo.

Hänen mukaansa jokaisen palvelun tuotteistaminen olikin suuri urakka, johon meni koko viime syksy. Esimerkiksi maanrakennushankkeissa ei ole aiemmin tehty riittävää ja kohdetietoihin perustuvaa etukäteislaskentaa.

– Riittää siinä tehtävää tälle vuodellekin, mutta kyllä luvut ovat nyt selvästi täsmällisempiä kuin aiemmin, Tuomola sanoo.

Henkilöstö innoissaan

Liikelaitoksessa työntekijät voivat liikkua myös entistä joustavammin tehtävästä toiseen. Tuomola kertoo, että tämä on tarpeen etenkin kunnossapidon puolella sääolojen vaihtuessa.

– Työntekijöidemme vahvuutena on moniosaaminen ja paikallistuntemus. Resurssia voidaan siirtää yksiköstä toiseen sen mukaan, missä on eniten painetta. Se on iso asia lisää tehoa haettaessa.

Tuomolan mukaan henkilöstö on ottanut uuden organisaatiomallin innostuneesti vastaan.

– Mestarikunnalla on asenne kohdallaan. He ymmärtävät, että paremmin hallittu talous on kaikkien etu. Jokainen pääsee nyt näyttämään taitonsa ja vahva me-henki vie eteenpäin.

Linnaninfrasta päätettiin tehdä liikelaitos, eikä esimerkiksi kaupungin omistamaa yhtiötä, sen vuoksi, että liikelaitos vastaa pääosin kaupungin oman verkoston ja maanrakennuksen tarpeiden ylläpidosta. Tarkoitus ei ole lähteä kilpailemaan markkinoilla.

– Liikelaitos noudattaa kuntalakia, ei osakeyhtiölakia. Jos olisimme yhtiö, kehittämistoimintaan olisi panostettava lyhyellä aikavälillä vielä merkittävästi enemmän ollaksemme avoimilla markkinoilla, Tuomola pohtii.

Linnaninfran johtokunta aloittaa työnsä helmikuussa. Sen tehtäviin kuuluu muun muassa pitkän aikavälin strategian luominen ja toiminnan kehittäminen liikelaitoksena.

Säätä ei voi ennustaa

Linnaninfran tavoitteena on parantaa asiakaslähtöisyyttä ja kustannustietoisuutta.

Vaihtuville sääoloille ei liikelaitoskaan voi mitään. Vuodet eivät ole vertailukelpoisia, eikä kukaan tiedä etukäteen esimerkiksi sitä, sataako seuraavana vuonna paljon vai vähän.

– Seuraamme toki tilannetta jatkuvasti. Meillä on käytössämme ostettuja palveluja Ilmatieteen laitokselta. Tiedämme paikallissään tarkkaan aina seuraavan kymmenen tunnin ajalta, Tuomola kertoo.

Hän kertoo, että aurauskalusto oli tiukoilla viimeksi joulun aikaan, jolloin säätila vaihtui äkillisesti kovista pakkasista sohjoon ja päinvastoin.

– Ajoitamme pää- ja kokoojakatujen sekä kevyenliikenteen väylien hoitotoimenpiteet mahdollisuuksien mukaan aina yötunneille, jotta väylät olisivat kunnossa ennen aamuruuhkaa. Toki se tietää ikävää kolinaa, mutta on pienin paha, Tuomola sanoo.

Tuhansia puheluita

Linnaninfra on yksi kaupungin tavoitelluimpia yksiköitä. Sen työntekijät vastaanottavat vuosittain viisituhatta puhelua ja tuhat sähköpostia kuntalaisilta.

Tuomolan mukaan yhteydenottoja toivotaan entistä enemmän sähköisessä muodossa, sillä työntekijät eivät aina ehdi vastata kaikkiin puheluihin.

Palautetta ja toimenpide-ehdotuksia voi lähettää myös kaupungin sähköisen palautejärjestelmän kautta, joka löytyy niin kaupungin kuin Linnaninfrankin nettisivuilta.

Rakentamisen viranomaistehtävät kuten erilaiset lupiin liittyvät asiat ja pysäköinninvalvonta eivät enää ole osa infrapalveluja. Ne siirtyivät vuodenvaihteessa kaupungin tilaajayksikköön. (HäSa)