Kanta-Häme

Linnanniemen yhteinen ryhtiliike

Linnanniemellä toimivien museoiden toimintaan, mutta myös itse alueen kehittämiseen haetaan aivan uudenlaista ryhtiä kuluvan vuoden aikana.

Tavoitteena on lisätä kävijämääriä ja tehdä sokkeloiseksikin koetusta kokonaisuudesta kiinnostava ja helposti lähestyttävä käyntikohde. Yksinkertaisimmillaan yhteistyö voisi tarkoittaa yhteistä lipunmyyntiä, yhteistä viestintää ja markkinointia, mutta myös tapahtumasuunnittelua.

Linnanniemen museot ovat jo jonkin aikaa hakeneet yhteistä säveltä Museoviraston johtaman hankkeen avulla. Museot hyvinvoinnin edistäjä -hanke on päättymässä, mutta museoiden omistajat, Hämeenlinnan kaupunki, Museovirasto sekä Museo Militariaa pyörittävä yhdistys ovat jo päättäneet seuraavasta askeleesta.

Helmikuun aikana tulee haettavaksi vuoden mittainen aluevastaavan pesti. Tehtävään valittava henkilö ryhtyy kehittämään yhteistyössä museoiden johtajien kanssa alueen matkailua, tapahtumatuotantoa ja erilaisia oheispalveluita.

Tahtoa ja halua kehittämiseen löytyy, vakuutetaan kaikilta kolmelta suunnalta.

– Ei voi olla niin, että alueella toimii useampi museo omissa oloissaan, omissa bunkkereissaan ja kaikki tekevät samaa työtä. Kaikilla on vähäiset henkilökunta- ja raharesurssit. Me näemme tämän hankkeen upeana kokonaisuutena, kiittelee Museo Militarian johtaja Jaakko Martikainen.

Yhdessä vai erikseen?

Syksyllä ryhdytään miettimään, mikä voisi olla se toiminta- tai johtamistapa, jonka alla kaupunki, valtio ja yhdistys voisivat yhdessä tuottaa museopalveluita.

– Olisiko se sitten yksi organisaatio vai sittenkin niin, että kolme organisaatiota säilyisi, mutta sitä johdettaisiin keskitetysti, hahmottelee kaupungin kirjasto- ja kulttuuripalveluista vastaava tilaajapäällikkö Timo Koivu.

Mahdollista siis on sekin, että museot yhdistettäisiin hallinnollisesti?

– Jos se vain on mahdollista. Ongelmaksi tulee tietenkin se, että omistajatahot ovat niin erilaisia, Koivu sanoo.

Käytännössä yhdistymistä varten pitäisi selvittää muun muassa museolakiin liittyvät valtionavustuskysymykset sekä miettiä, miten valtio voisi olla osallisena muussa kuin valtion ylläpitämässä museotoiminnassa.

– Perimmäinen tavoite ei ole se, että pyrittäisiin vain yhteen organisaatioon, mutta nämäkin seikat tulee selvittää. Tärkein tavoite on se, että asiakkaat saavat hyvän historia- ja museokokemuksen, korostaa Museoviraston kehittämisjohtaja Pirjo Hamari.

Organisaation hahmottelemiseksi on tarkoitus hakea tukea Sitralta eli Suomen itsenäisyyden juhlarahastolta.

Yhteinen infopiste palvelisi kaikkia

Huhtikuussa päättyvän ja Museoviraston vetämän hankkeen aikana on mietitty, miten asiakas voitaisiin helpoimmin ohjata häntä kiinnostavan tiedon ääreen.

– On mietitty esimerkiksi sitä, miten alueelle tuleva perhe päivänsä viettää. Samalla on mietitty, millaisia palveluita alueelta mahdollisesti puuttuu, kertoo Hämeenlinnan kaupungin historiallisen museon johtaja Tuulia Tuomi.

Yksi konkreettinen parannus voisi olla, että alueella toimisi yksi asiakaspalvelu- tai infopiste, johon kaikki asiakkaat ohjattaisiin. Ympärivuotisia ravintolapalveluita on alueelle toivottu pitkään, tosin Museo Militarian yhteyteen avattu lounasravintola on paikannut tätä vajetta. (HäSa)

Päivän lehti

4.4.2020