Kanta-Häme

Linnanpuiston imu lisääntyy pienin askelin

Pysäköinti kaipaisi uudelleenjärjestelyä Hämeen linnan tuntumassa.

Valmisteilla olevassa linnan alueen, Ojoisten kartanon ja Kaupunginpuiston yhteisessä maisemanhoitosuunnitelmassa esitetään linnan alueen pysäköintiin monia pieniä uudistuksia. Ehdotukset tähtäävät pitkälle tulevaisuuteen, käytännössä nämäkin ratkaisut ovat kytköksissä siihen, miten keskustan pysäköinti päätetään järjestää.

Pysäköinti haluttaisiin kieltää kokonaan linnan vallihaudan sisäpuoleisilta alueilta, mutta myös Kustaa III -kadun kohdalta. Tien varteen parkkeerattujen autojen koetaan katkaisevan puistoalueen yhtenäisyys.

Pysäköinti keskitettäisiin Tampereentien varressa olevalle nykyiselle pysäköintipaikalle. Tätä aluetta olisi mahdollista kasvattaa, muun muassa siirtämällä parkkialueella sijaitseva kioski lähemmäs rantaa – käytännössä esimerkiksi nykyisen leikkipuiston viereen.

– Pysäköinti ikään kuin sopisi paremmin Tampereentien varteen kuin linnan muurien juureen, sanoo kaupungin viheraluesuunnittelija Susanna Lappalainen.

Kuhinaa leikkialueen tuntumaan

Leikkialueen tuntumaan siirretty kioski saattaisi hyötyä rantareitin läheisyydestä, sillä reittiä pitkin kulkee vuosittain noin 150 000 ulkoilijaa.

Itse Linnanpuiston leikkialue, joka sattuu myös olemaan yksi kaupungin suosituimmista leikkipaikoista, uudistuu tulevana kesänä. Lappalaisen mukaan kaikki laitteet uusitaan ja itse alue laajenee hitusen.

– Sinne on tulossa isompi kiipeilyverkko, erilaisia pyöriviä, kieputtavia ja heiluttavia välineitä. Välineiden määrä kasvaa ja niitä tulee eri ikäkausille.

Maisemanhoitosuunnitelmassa esitetyt visiot ohjaavat Linnanpuistoa uudistumaan kaupunkilaisten ja miksei ulkopaikkakuntalaistenkin yhteiseksi olohuoneeksi ja ajanviettopaikaksi. Leikkipuiston viereen sijoitettavan kioskin yhteyteen voitaisiin hahmotella esimerkiksi saunarakennus avantouimareita palvelemaan.

Linnan vanhaa kasvitarha-aluetta voitaisiin kesällä käyttää nurmipintaisena uimaranta-alueena ja itse uimalaituri voitaisiin tehdä sen eteläpuolelle, vanhan laiturin paikalle.

– Osa näistä asioista, kuten pysäköinnin järjestely, vaatisivat kaavamuutoksen. Pienimuotoisia rakennuksia pystyisi toimenpideluvankin turvin tekemään.

Nopeimmin näkyvät työt tarkoittavat Linnanpuistossa lähinnä istutusten uudistamista. Lappalainen korostaakin, että maisemanhoitosuunnitelman on tarkoitus kurottaa pitkälle tulevaan.

– Kaikkea ei ole tarkoitus rykäistä kerralla, vaan seuraavien vuosien aikana edetään pienin askelin. Tärkeää kuitenkin on, että kokonaisnäkemys alueesta on saatu aikaan.

Tapahtumat pidettävä pieninä

Linnanpuisto säilyy jatkossakin keskeisenä tapahtumapaikkana. Tapahtumien määrää voitaisiin lisätä, joskin niiden kokoa olisi tarpeen rajoittaa.

– Linnanpuiston nurmialueita ei ole varsinaisesti rakennettu tapahtumakestäviksi alueiksi, vaan siellä on ihan normaali puistonurmi. Nurmi ei oikein tahdo suurimpia tapahtumia kestää – varsinkin jos kelit sattuvat olemaan huonot.

Marraskuussa järjestetyssä yleisötilaisuudessa toivottiin muun muassa Linnankasarmien välimuurin purkamista, jotta kasarmialue saataisiin yhdistettyä paremmin muuhun kokonaisuuteen. Purkuideaan ei kuitenkaan ole otettu kantaa, sillä kasarmialue on jätetty maisemanhoitosuunnitelman ulkopuolelle. (HäSa)

Päivän lehti

30.3.2020