Kanta-Häme

Linnut väistävät voimaloita

 
Muuttomatkalla olevat linnut törmäävät erittäin harvoin tuulivoimaloihin, selviää uudesta linnustoseurannasta.
 
– Linnut pyrkivät kiertämään tuulivoimapuistoja ja väistämään tuulivoimaloita, biologi Ville Suorsa FCG Finnish Consulting Groupista kertoo.
 
Muuton tiivistyminen alle kilometrin etäisyydelle tuulivoimapuiston ulkopuolelle osoittaa Suorsan mukaan, että linnut huomaavat tuulivoimalat.
 
Linnut lentävät varsin harvoin tuulivoimapuistojen läpi. Osa linnuista valitsee kuitenkin jo hyvissä ajoin reitin voimaloiden väliin, jossa ne yleensä lentävät suoraviivaisesti ilman voimakkaita väistöliikkeitä.
 
– Reilun puolen kilometrin etäisyys tuulivoimaloiden välissä näyttää riittävän siihen, että linnut voivat lentää niiden välistä turvallisesti, Suorsa sanoo.
 
Kahden vuoden tarkkailujaksolla ei havaittu yhtään törmäystä. Kuolleita lintuja ei löytynyt lainkaan, vaikka niitä etsittiin maastossa lähes 600 kertaa.
 
FCG SELVITTI LINTUJEN käyttäytymistä ensimmäisessä laajassa maatuulivoimapuistoja koskevassa tutkimuksessa Iin ja Simon rannikkoalueelle rakennetuissa puistoissa. Useiden suojelullisesti arvokkaiden lintulajien muuttoreitti kulkee alueen läpi.
 
Erityisesti tarkkailtiin laulujoutsenen, hanhien, kurkien ja petolintujen muuttoa. Seurantaa tehtiin kevät- ja syysmuutossa vuosina 2014 ja 2015.
 
Iin rannikkoalue on Pohjois-Suomen merkittävin petolintujen muuttoreitti ja valtakunnallisesti merkittävä piekanan ja maakotkan muuttoreitti. Siellä sijaitsee niin sanottu pullonkaula-alue, jossa lintujen muutto tiivistyy kapealle vyöhykkeelle.
 
Alue on osa maan suurimpiin kuuluvasta maatuulivoimapuistojen kokonaisuudesta. Siellä toimii jo yli 50 ja rakenteilla tai suunnitteilla on yli 80 tuulivoimalaa.
 
Voimaloiden alueella ei kuitenkaan ole merkittäviä suojelun tarpeessa olevien lajien levähdys-, ruokailu- tai pesimäpaikkoja. Esimerkiksi kuuluisa Liminganlahti sijaitsee etelämpänä.
 
LINNUSTOSELVITYKSEN tulokset vastaavat Suorsan mukaan muita kansainvälisiä tutkimuksia ja aiempia suomalaisia havaintoja.
 
Suomessa tuulivoimapuistoja on vielä niin harvassa, että ongelmia linnuston kanssa ei ole esiintynyt. Enemmän on keskitytty tuulivoimaloiden äänihaittoihin asutuksen lähellä.
 
Suomen tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkosen mukaan esimerkiksi Portugalin rannikolla tutkat seuraavat lintujen muuttoa. Voimalat pysäytetään siksi aikaa, kun linnut lentävät voimala-alueen yli.
 
– Meillä ei toistaiseksi ole rakennettu tuulivoimaloita paikkoihin, joissa ne lintujen muuton kannalta olisivat ongelmallisia. Suunnitteluvaiheessa puistoja voidaan tarvittaessa pienentää tai siirtää, Mikkonen sanoo.
 
MIKKOSEN MUKAAN tuulivoimaloille riittää Suomessa rakennuspaikkoja. Hän muistuttaa, että Saksassa on 28 000–30 000 tuulivoimalaa, Suomessa noin 370, vaikka tuuliolosuhteet ja maiden pinta-alat ovat samaa luokkaa.
 
Linnustovaikutuksia pyritään tuulivoimahankkeissa selvittämään kaavoituksessa ja yva-selvityksessä ennen rakentamista. FCG on tehnyt linnustoseurantaa Tuuliwatti Oy:n toimesta.