Kanta-Häme

Lisää rakennusmaata länsilaidalta

Kaupunki hankkii maata Vuorentaan koulun lähettyviltä maanvaihdoilla.

Neuvotteluissa on sovittu, että Nukarin tilasta siirtyy noin kahdeksan hehtaaria kaupungille kahtena alueena.

Hämeen Härkätien tuntumassa olevat alueet kuuluvat valmisteilla olevassa Sampo-Alajärven osayleiskaavassa Hämeen Härkätien valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen reuna-alueeseen.

Suunnitelmissa on, että näillä alueilla pientalorakentaminen olisi mahdollista.

Hämeen Härkätien vaiheille on suunniteltu Tertin asuinaluetta, johon on suunnitteilla useita satoja pientalotontteja.

Vastineeksi maanomistaja saa valtakunnallisesti arvokkaita peltoalueita, joille rakentaminen ei ole mahdollista. Sen sijaan nämä alueet säilyvät viljelykäytössä.

Yhteensä kaupunki luovuttaa 27 hehtaarin alueet.

Kaupungin luovuttamien alueiden arvoksi lasketaan reilut 230 000 euroa ja Antero Nukarin luovuttamien 196 000. Nukari maksaa erotuksen 34 000 euroa. (HäSa)