Kanta-Häme

LM-kysely: Kansanedustajat Finnairin yksityistämistä vastaan

Enemmistö Lännen Median kyselyyn vastanneista kansanedustajista haluaa pitää Finnairin valtion käsissä. 

Kansanedustajilta kysyttiin, hyväksyvätkö he sen, että valtio tulevaisuudessa luopuu Finnairin enemmistöosuudestaan.

Kyselyyn vastasi 86 kansanedustajaa, joista 58,1 prosenttia ei hyväksy Finnairin yksityistämistä, eli he haluavat, että valtion enemmistöosuus säilyy. Alle neljännes (23,3 prosenttia) vastanneista kansanedustajista hyväksyisi sen, että enemmistöomistus myydään. 18,6 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa kantaansa.

Valtio omistaa Finnairista 55,8 prosenttia.

Kansanedustajien sanallisista vastauksista selviää, että Venäjän ylilentojen turvaaminen on suurin yksittäinen syy, miksi Finnairin pitäisi kansanedustajien mielestä pysyä valtion hanskassa.

Vuonna 1993 vahvistetun lentoliikennesopimuksen mukaan Finnairilla on lupa Venäjän ylilentoihin, jos yhtiö on suomalaisomistuksessa ja suomalaisten valvonnassa.

Suomi ja Venäjä ovat jo vuosia sitten sopineet, että ulkomaalaisrajoitus puretaan.

Venäjä ei ole vienyt sopimusta lakiin, minkä vuoksi Finnairin Venäjän-ylilentojen katsotaan edelleen onnistuvan vain siinä tapauksessa, että suomalaisilla on enemmistöomistus yhtiössä.

Valtioneuvoston kanslian mukaan enemmistöomistuksen ei tarvitse olla valtion käsissä. Silti monet kansanedustajat näkevät valtio-omistuksen ainoana vaihtoehtona turvata ylilennot.

Yksityistämisen kannalla vain kokoomus

Vaikka oppositiossa on enemmän haluja pitää kiinni Finnairista, myös hallituksessa taivutaan valtio-omistuksen kannalle.

Kyselyyn vastasi 53 hallituspuolueiden kansanedustajaa, joista 47,2 prosenttia haluaa Finnairin säilyvän valtiolla. Noin kolmannes, 32,1 prosenttia, hallituspuolueiden edustajista olisi valmis luopumaan Finnairin enemmistöomistuksesta.

Finnairin yksityistämisen kannalla on selvästi vain kokoomus. Kyselyyn vastasi 17 kokoomuksen kansanedustajaa, ja heistä yli puolelle (52,9 prosenttia) kävisi enemmistöomistuksesta luopuminen. Finnairin kohtalosta ei kuitenkaan olla yksimielisiä kokoomuksen sisällä, sillä lähes joka kolmas (29,4 prosenttia) pitäisi enemmistöomistuksen valtiolla. LM-HäSa