Kanta-Häme

Loimalahdentien valoristeys toteutuu

Aleksis Kiven kadun ja Loimalahdentien risteykseen tulevat liikennevalot ensi vuoden aikana.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi tällä viikolla tien katusuunnitelman. Tilaajajohtaja Päivi Saloranta ja liikennesuunnittelija Minna Aakkula toteavat, että remontin on määrä alkaa huhtikuussa.

Kaupunki on varannut investointiin kaikkiaan 1,1 miljoonaa euroa.

– Ensi vuonna siellä on aika merkittäviäkin työn aikaisia liikennejärjestelyjä, toteaa Aakkula.

Liikennevalo-ohjaus on yksi uudistuksista, joita risteykseen tullaan tekemään. Risteykseen tulevat myös kaistat kääntyvälle liikenteelle, mutta vielä suurimmat muutokset ovat tulossa kevyen liikenteen väylille.

Suurin muutos koskee alikulkutunnelia, jota yhdyskuntalautakunnan pöytäkirjoissa kuvataan ahtaaksi ja heikosti valaistuksi.

Nykyinen rumpumainen Aleksis Kiven kadun alittava tunneli puretaan, ja tilalle rakennetaan nykyistä paremmin valaistu, entistä leveämpi tunneli. Uusi tunneli on leveydeltään noin 5-metrinen ja yli 3 metriä korkea.

Jukolan ostoskeskuksen puoleista kevyen liikenteen väylää myös parannetaan niin, että tunnelin yläpuolelta pystyy kulkemaan turvallisesti.

Väyliä parannetaan myös uutta Nummen palvelukeskusta silmällä pitäen, minkä vuoksi Kylätieltä ohjataan uusi kevyen liikenteen reitti suoraan tunneliin.

– Työ on hyvä saada alta pois, ennen kuin Nummen palvelukeskuksen työt alkavat, Saloranta kertoo.

Varsinkin uudet Sammon asuinalueet ovat viime vuosina kasvattaneet liikennemääriä Loimalahdentien suunnalla.

Loimalahdentien uusi risteys on arvioitu läntisen kaupunginosan tärkeimmäksi uudistamisen kohteeksi. Tilaajajohtaja Salorannan mukaan seuraavaksi tärkein länsipuolen saneerauskohde olisi Ahvenistontien, Kanta-Hämeen keskussairaalan risteyksen sekä Liivuorentien risteyksen välinen alue.

Poltinahontien ja Turuntien liikenneympyrän korjaus ei ole ensi vuonna edessä.

Tähän vaikutti yhdyskuntalautakunnan viimesyksyinen päätös, jonka mukaan nykyistä epäselvää kiertoliittymää ei korvattaisikaan liikennevaloilla, kuten virkamiehet olivat esittäneet.

Työ siirtyi Salorannan mukaan toistaiseksi määrittelemättömään tulevaisuuteen.

– Pärjäämme toistaiseksi Poltinahon liikenneympyrän kanssa, vaikka sekin olisi kiireellinen, Saloranta kertoo.

Keskustan itäpuolella käynnistyy toinen suuri saneeraustyö, kun Viipurintien siltaremontti alkaa. Liikennesuunnittelija Aakkulan mukaan työn on niin ikään määrä käynnistyä kevätaikaan.

Seuraavana vuonna vastaava siltaremontti on määrä tehdä Paasikiventien sillalle.

Viipurintien siltatyön aikana liikenne on määrä ohjata niin, että toinen puoli sillasta olisi liikenteelle auki ja toinen kiinni. Siltaremontin hinnan on arvioitu olevan 1,2 miljoonaa euroa. Aikataulu tarkentuu ensi vuoden aikana.

– Työ liittyy sillan kuntoon. Holvikaariin ei puututa, sanoo Saloranta. HäSa