Kanta-Häme

Loppi mielii kuntayhtymää, Riihimäki kuntaliitosta

Sosiaali- ja perusterveyspalvelujen järjestäminen asukkaille sujuisi järkevimmin yhdistämällä tehtävät yhteen seudulliseen kuntayhtymään. Tätä mieltä on Loppi, jonka kunnanhallitus löi palvelujen järjestämisestä selvitysmiehille annettavan lausuntonsa lukkoon maanantai-iltana.

Samaan malliin näyttäisi päätyvän myös tänä iltana lausuntonsa antava Hausjärvi.

Molemmat kunnat toteavat, että perusterveydenhuollon palvelut on hoidettu kuntayhtymän avulla Riihimäen seudulla jo lähes 40 vuoden ajan. Kunnat olisivat valmiit siirtämään myös sosiaalipalvelut yhteisesti järjestettäviksi.

Riihimäki eri mieltä

Riihimäen kaupunginhallituksen kanta on toinen. Kaupunki pitää edelleen vahvaa peruskuntaa eli kaikkien kolmen kunnan kuntaliitosta parhaana vaihtoehtona. Jollei se toteudu, kaupunki on valmis tuottamaan seudun palvelut eli kannattaa vastuukuntamallia. Kuntayhtymä on vasta viimeinen vaihtoehto.

Riihimäen, Hausjärven ja Lopen seutukunnan 46 000 asukkaan väestöpohja näyttäisi riittävän 50 000 asukkaan tavoitteeseen.

Loppi esittää myös laajempaa selvitystä Hyvinkään, Riihimäen, Hausjärven ja Lopen muodostamalla 100 000 asukkaan alueella. Yhteistoiminta-aluetta määriteltäessä tulisi avoimesti selvittää myös yli maakuntarajan ja nykyisen sairaanhoitopiirirajan ylittävän alueen muodostamisen edellytykset.

Ajatus on, että lähellä Hyvinkäätä sijaitsevasta kunnasta lähdetään luontaisesti asioille Hyvinkäälle. Kun asukkaat pääsevät itse valitsemaan sairaalansakin, moni voi suunnata Uudellemaalle.

Hausjärven lausuntoluonnoksessa ei suuntauduta Uudellemaalle. Kunta pitää seudullisen yhteistoiminta-alueen vaihtoehtona maakunnallista aluetta, joka taas ei sisälly Lopen lausuntoon.

Sote-alueet sairaalan isänniksi

Koko Kanta-Hämeen laajuinen ja kaikkien kuntien yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue ei innosta Lopella. Loppi esittää, että Riihimäen, Forssan ja Hämeenlinnan seuduilla on omat yhteistoiminta-alueensa. Nämä hallinnoisivat yhdessä keskussairaalaa.

Mallin toteutettaisiin siten, että keskussairaala olisi kolmen sote-alueen yhteinen liikelaitoskuntayhtymä tai osakeyhtiö. Sairaala keskittyisi palvelujen tuottamiseen eikä osallistuisi johtamiseen. Johtamista hoitaisivat sote-yhteistoiminta-alueet.

Rahoituskin hoituisi Lopen esittämässä mallissa nykyistä yksinkertaisemmin, kun valtionosuudet ohjattaisiin palvelujen järjestäjälle eli seudullisille sote-yhteistoiminta-alueille.

Riihimäen lausunnossa seudullisten sote-alueiden hallinnoiman keskussairaalan mallin arvostellaan muodostavan erva-alueiden ja perustason sote-palveluiden väliin väliportaan, jolloin kaksiportainen malli vesittyy. (HäSa)

Päivän lehti

2.4.2020