Kanta-Häme

Loppi pitää kiinni lääkäreistään

Terveysaseman lääkärivastaanotto pitää säilyttää Lopella. Kunnanhallitus ei hyväksy Riihimäen seudun terveyskuntayhtymän suunnitelmaa keskittää lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanotot Riihimäen sairaalaan jo kesällä 2016.

Lopen kunnan lausunto syntyi kunnanhallituksessa, mutta vasta äänestämällä. Kunnanjohtaja Karoliina Viitasen esitys lausunnoksi suhtautui keskittämiseen varauksellisen myönteisesti. Kunnanhallituksen jäsenistön näkemys oli kielteinen. Kielteinen kanta hyväksyttiin äänin 9–0.

Terveyskuntayhtymä kuulee parhaillaan kuntien mielipiteitä keskittämissuunnitelmista. Lausuntokierroksen päätyttyä yhtymähallitus päättää, keskitetäänkö lääkärivastaanotot Riihimäelle vai ei.

Kuntayhtymän suunnittelemassa mallissa Riihimäen lääkärivastaanottojen lisäksi sekä Hausjärven että Lopen lääkärien päivystysluonteiset vastaanotot keskitetään Riihimäen sairaalaan osaamiskeskukseksi. Sairaalasta saisi avun paitsi akuutteihin vaivoihin, edelleen erityissairaanhoidon sekä tutkimusten vaatimat palvelut.

Kuntien terveysasemat muuttuisivat terveyspisteiksi, joiden palveluiden suunnittelu on vielä kesken. Loppi edellyttääkin lausunnossaan, että terveysasema pysyy nykyisellään eikä palveluja supisteta terveyspisteeksi.

Kuntalaisten etu

Lopen kunnanjohtaja Karoliina Viitanen toteaa ajavansa kuntalaisten etua, vaikka valmistelikin osin myönteisen lausunnon keskittämisestä. Hän korostaa, että Riihimäen sairaalan kehittäminen vahvaksi osaamisen keskukseksi parantaa mahdollisuuksia pitää lääkäripalvelut omalla seudulla.

Laajan sote-alueen palvelujen tuottajien valintaan liittyy riski, että Riihimäen seudun terveyspalvelut viedään Hämeenlinnaan tai vieläkin kauemmas.

Riihimäen sairaalan kehittämistä osaamiskeskukseksi kannatetaan Lopen lausunnossa, mutta yksikkönä, jonne keskitetään Riihimäen lääkärivastaanotot. Lopen asukkaille halutaan taata nykyiset palvelut omassa kunnassa.

Lääkäripalvelujen keskittäminen Riihimäen sairaalaan säästäisi kuntayhtymän menoja vuositasolla noin miljoonan euron verran. (HäSa)