Kanta-Häme

Loppijärvi saa putsaavan kosteikon

Kyyniönlahden rantapenkereelle kaivettavan puolen hehtaarin kosteikon odotetaan hidastavan Loppijärven rehevöitymistä.

– Kosteikkoon laskevan useamman ojan vesien tuoma muta ja humus laskeutuu altaan pohjaan. Kosteikkoaltaan matalaan osaan kasvava vesikasvusto suodattaa osaltaan vettä, kertoo projektipäällikkö Mika Soramäki Vanajavesikeskuksesta.

Viime vuonna Kyyniönlahteen laskevan kokoomaojan järveen tuoma fosforikuorma oli 22 kiloa ja typpikuorma 650 kiloa. Kokoomaojan ja siihen laskevien sivuojien yhteinen valuma-alue on noin kaksi neliökilometriä.

Kyyniönrinteen asuinalueen rantalepikon tuntumaan kaivettava kosteikkoallas on osa laajempaa Loppijärven hyväksi tehtävää parannustyötä. Vesi laskee 2,4 metriä syvään päähän, josta se ohjautuu parin niemekkeen avulla matalampaan, 1,8 metrin altaaseen ennen järveen pääsyään.

Kosteikko on yhteydessä myös jo valmiiseen, uimarannan tuntumaan rakennettuun pieneen altaaseen, jota ruopataan uuden altaan rakentamisen yhteydessä.

Fosfori ennätyslukemissa

Matala Loppijärvi on rehevöitynyt pitkään, mutta viime kesänä keskimäärin 2,1 metriä syvän järven fosforipitoisuudet ylittivät reippaasti kaikki aiemmat lukemat. Ravinnekuorma on kasvanut hiljalleen vuosikymmenet, mutta pysyi hoitokalastuksilla 1990-luvulla hitaana.

Nyt kiihtynyt rehevöityminen on saanut niin Loppijärven Ystävät eli suojeluyhdistyksen, Lopen kunnan ja alueen maanomistajat liikkeelle. Työtä tekevät Vanajavesikeskuksen rinnalla myös Pro Agria ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

Syyt rehevöitymiseen halutaan selvittää, mutta samalla rakennetaan kosteikoita ja vähennetään pelloilta ja metsistä järveen valuvaa ravinnekuormaa. Syitä haetaan myös järven omasta sisäisestä ravinnekierrosta Helsingin yliopiston kanssa.

– Kyyniönlahdelle rakennettu kosteikko ei jää viimeiseksi. Jo aiemmin rannalle on rakennettu kaksi pienempää valuma-allasta, mutta näiden lisäksi suunnittelemme jo uusia. Paikkoja katsellaan, mutta päätökset ovat edessä, kertoo vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä Vanajavesikeskuksesta.

Vanajaveden latvajärvi

Rehevöityvän järven kunto vaikuttaa viime kädessä myös Vanajaveden tilaan, sillä Loppijärvi on yksi Vanajaveden laajan valuma-alueen latvavesistä.

Loppijärven vedet virtaavat Tervakosken kautta Kernaalanjärveen ja edelleen Hiidenjokea myöten Vanajaveteen. Kernaalanjärveen laskevat myös Lopen Kaartjärven, Lammin Pääjärven, Hattulan ja Kalvolan Renkajärven, Hattulan Takajärven ja Hämeenlinnan Alajärven vesistöt.

– Valuma-alueella on kaikkiaan yli 400 järveä, joten niiden kunnon eteen tehdään nyt jatkuvasti toimenpiteitä maastossa. Samalla on lähdetty lasten ja nuorten pariin näyttämään, millainen ekosysteemi järvissä on ja miten me siihen vaikutamme, korostaa Soramäki.

Kyyniönlahden kosteikon linnusto, eläimet, kalat ja kasvit kertovat omaa tarinaansa Loppijärvestä kävijöille. Allas on lähellä Lopen kirkonkylän kouluja ja päiväkotia, mutta myös alueelliseti suosittu lintujen tarkkailupaikka.

Loppijärven Kyyniönlahden 38 000 euroa maksavan kosteikon toteuttavat Vanajavesikeskus, Lopen kunta ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. (HäSa)