Kanta-Häme Hämeenlinna

Uusi lupasotku Saviniemen mailla: Puolalaistaustainen firma sählää louhintailmoitustensa kanssa Iittalassa

Puolalaistaustainen Infinpol perui sekä meluilmoituksensa että maa-ainesluvan siirtämisen itselleen. Yhtiö ei enää yritä aloittaa louhimista jo ennen maa-aines- ja ympäristöluvan saamista.

Louhimisen aloittamista Iittalan Saviniemessä on valmisteltu erikoisen lupasotkun merkeissä.

Puolalaistaustainen louhintayhtiö Infinpol International oy teki elokuun alussa kaupungille melu- ja tärinäilmoituksen, jonka mukaan alueella louhitaan kiveä 7. syyskuuta alkaen marraskuun loppuun mennessä yhteensä 49 päivän ajan. Viime perjantaina yhtiö kuitenkin perui ilmoituksensa.

Infinpol jätti jo alkuvuodesta samasta toiminnasta myös maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen.

– Se on edelleen käsittelemättä, koska kaupunki ei ole saanut pyytämiään lisäselvityksiä, kertoo Hämeenlinnan kaupungin ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen.

Kaupungin näkemyksen mukaan hakemuksesta puuttuvat muun muassa ottamissuunnitelmaan liitettävät suunnitelmakartat ja leikkauspiirrokset sekä suunnitelma louhimisen etenemisestä.

Lyhytaikaiseen louhintaan ei vaadita ympäristölupaa

Lain mukaan ympäristölupaa ei tarvita alle 50 päivää kestävään louhintaan, jolle on voimassa oleva maa-aineslupa ja jota ei tehdä pohjavesialueella. Maa-aines- ja ympäristöluvan hakeminen kuitenkin viestii, että Infinpolin suunnitelmissa on meluilmoituksessa mainittua pitkäaikaisempi toiminta.

Samassa paikassa vuosia sitten louhineelle OK Graniitille myönnettiin vuonna 2012 maa-aineslupa, joka on voimassa tämän vuoden loppuun ”tai vuokrasopimuksen jatkamisen myötä 3.9.2022” asti. Maa-aineslupaa ei kuitenkaan ole vielä siirretty OK Graniitilta Infinpolille, ja loppuviikosta Infinpol ilmoitti kaupungille, että luvan siirtämistä koskevan käsittelyn voi keskeyttää.

– Luvan aikaisempi haltija vastaa kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Eli lupaviranomaisen pitäisi hyväksyä tuo ottamisoikeuden siirto, jotta luvan velvoitteet siirtyisivät uudelle toimijalle, selventää johtava asiantuntija Terhi Moilanen Hämeen ely-keskuksesta.

Voimassa olevaa ympäristölupaa tälle toiminnalle ei ole.

Takavuosina maa-aineslupaa ja ympäristölupaa haettiin erikseen ja eri viranomaisilta, vuodesta 2015 lähtien yhtä aikaa ja samalla hakemuksella.

”Koeluonteista” toimintaa?

Kaikesta päätellen Infinpolin alkuperäisenä tarkoituksena oli siis aloittaa louhinta pelkällä melu- ja tärinäilmoituksella jo ennen pidempiaikaisen toiminnan luvitusta, mutta kun kuvio osoittautui liian vaikeaksi ja monimutkaiseksi, yhtiö veti takaisin sekä meluilmoituksen että pyynnön maa-ainesluvan siirtämisestä itselleen. Kaupunki ei ollut vielä käsitellyt kumpaakaan.

Aiemmin tänä vuonna Infinpol teki kaupungille ilmoituksen myös ”koeluonteisen toiminnan” aloittamisesta louhoksella. Sekin liittyi todennäköisesti pyrkimykseen päästä aloittamaan louhinta jo ennen lupapäätöstä, sillä tietyissä tapauksissa esimerkiksi uuden tekniikan lyhytaikainen kokeilu ei edellytä ympäristölupaa.

– Nähdäkseni ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta ei sovellu tähän tapaukseen, arvioi ely-keskuksen Moilanen.

– Jos itse louhintaprosessi on aivan tavanomainen eikä siinä ole tarkoitus kokeilla esimerkiksi mitään uutta tekniikkaa, ei louhintaa voida mielestäni tulkita koeluonteiseksi toiminnaksi.

Yhtiö ei halua kommentoida

– Sieltä louhitaan rakennuskiveä. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Normaalia yritystoimintaa, kommentoi maanomistaja Timo Saviniemi Infinpolin suunnitelmia viime torstaina.

– Ainakin minusta on paljon järkevämpää louhia kiveä Suomesta kuin tuoda sitä Kiinasta. Kotimaisen kiven kysyntä on ollut tässä välillä aika hiljaista, kun kiinalainen kivi valtasi markkinoita niin vahvasti. On positiivista, että tänne saadaan työtä ja edes se raha jäämään kotimaahan.

Louhoksella ei ole ollut toimintaa vuosikausiin. Aiemmin sieltä on Saviniemen mukaan otettu kiveä muun muassa Eduskuntataloon.

Louhinta-alue sijaitsee samalla kiinteistöllä mutta eri paikassa kuin tänä vuonna paljon esillä ollut Saviniemen rengasmonttu, jota on maisemoitu umpeen rengasjätteellä.

Infinpol Internationalin toimitusjohtaja Wojciech Czochara ilmoitti Hämeen Sanomille maanantaina sähköpostitse, ettei yhtiö halua kommentoida Saviniemen louhosta koskevia suunnitelmiaan eikä niihin liittyviä lupakuvioita. HÄSA

Päivän lehti

25.9.2020

Fingerpori

comic