Kanta-Häme

Louhinta jatkuu Vehmaistentien varressa

Maa-ainestenotto ja louhinta saa jatkua ainakin kymmenen vuotta Rengossa Kaloisten ja Nevilän kylien välimaastossa Vehmaistentien tuntumassa olevalla alueella.

Sieltä on louhittu kiviainesta ja muuta maa-ainesta jo parikymmentä vuotta. Nyt K ja E Suokas oy sai ympäristö- ja rakennuslautakunnalta maa-ainesluvan ja ympäristöluvan vuoteen 2023 saakka.

Reilun 11 hehtaarin kokoiselta alueelta on mahdollista tuona aikana ottaa yhteensä 1,3 miljoonaa kiintokuutiota pääosin kiviainesta. Toimintaa alueella on noin 3-4 kuukautta vuodessa. Räjäytyksiä voi olla jotakin kertoja vuodessa ja niistä on tiedotettava etukäteen naapureille.

Kiviainesta ei saa porata, murskata, räjäyttää tai rikkoa kesäkuun alun ja elokuun lopun välisenä aikana. Sen kuormaaminen ja kuljettaminen on kuitenkin sallittua myös kesällä.

Lähimmät naapurit ovat noin puolen kilometrin päässä murskausalueesta.

Naapurit ovat tehneet muistutuksia, joiden mukaan louhinta ja murskaus aiheuttavat melua ja haittaa. Lisäksi on pelätty alueen luontoarvojen vaarantuvan.

Melusta, pölystä, kemikaaleista ja vesipäästöistä onkin annettu erillisiä määräyksiä kuten tällaisissa luvissa yleensäkin. (HäSa)

 

—-

KORJAUS 30.9.2013: Pinta-ala oli alkuperäisessä jutussa väärin. Yhden hehtaarin tilalle vaihdettu oikea luku 11 hehtaaria.

—–

OIKAISU 30.9.2013:
12. syyskuuta Hämeen Sanomissa ilmestyneessä maa-aineslupaa koskeneessa jutussa oli virhe. K ja E Suokas oy sai ympäristö- ja rakennuslautakunnalta maa-ainesluvan ja ympäristöluvan vuoteen 2023 saakka. Lupa koski reilun 11 hehtaarin aluetta, jolta on mahdollista ottaa yhteensä 1,3 miljoonaa kiintokuutiota pääosin kiviainesta. Alkuperäisessä jutussa oli louhittava pinta-ala väärin.

Päivän lehti

1.12.2020

Fingerpori

comic