Kanta-Häme

Löyttymäen koulukiista on saanut kylät tappelemaan keskenään

Virkamiesten etukäteen suunnittelema ohjelma ei kelvannut keskiviikkona janakkalalaisille, jotka osallistuivat Löyttymäen koulun lakkauttamista koskevaan kuulemistilaisuuteen. Ei, vaan yleisö halusi mennä suoraan asiaan ja esittää kysymyksensä heti eikä vasta virkamiesten puheenvuorojen jälkeen.

Välillä puhuttiin kiihtyneesti ja päällekkäin. Kunnanjohtaja Anna-Mari Ahosen piti välillä pyytää, että yksi puhuisi kerrallaan.

Lakkauttamista on aiennettu

Kiihtymys oli ymmärrettävää, sillä löyttymäkeläiset ja jokimaalaiset alkavat olla epätoivoisia. Koulu on heille tärkeä asia, ja nyt kunta on lakkauttamassa sitä jo tulevana kesänä, vaikka edellinen valtuusto myönsi koululle jatkoaikaa syksyyn 2014 asti.

Kysymykseen, miksi koulu lakkautetaan, kunnanjohtajalla oli selvä vastaus: Oppilaita on liian vähän, ja kunnan taloustilanne on vaikea. Tähän Jorma Saarinen huomautti, että pikkulapset eivät ole syypäitä kunnan talousongelmiin.

Jokimaan kyläseuran puheenjohtaja Asko Suilla kertoi saaneensa aiemmin kunnanjohtajalta sellaisen viestin, että Löyttymäen koulun kohtaloa pohditaan osana kunnan talouden tasapainottamista, samassa paketissa. Hän oli pettynyt siihen, että Löyttymäen koulun lakkautus kuitenkin tuotiin erillisenä asiana päätöksentekoon. Hän jopa syytti kunnanjohtajaa valehtelusta.

– En ole tietoisesti valehdellut. Viime hetkeen asti mietin, pidetäänkö Löyttymäki osana muuta kouluverkkoratkaisua, Ahonen sanoi.

Koulualoite ei ottanut tulta

Hän kertoi, että kyläseurojen ehdotusta Itä-Janakkalan koulun muodostamisesta harkittiin vakavasti. Aloitteessa esitettiin Tanttalan ja Heinäjoen koulujen lakkauttamista ja oppilaiden siirtämistä Löyttymäen kouluun, jossa on paremmat tilat.

– Mutta aloitteesta annetut lausunnot ratkaisivat. Aloite ei ollut toteuttamiskelpoinen.

Tähän kuulemistilaisuuden osanottajat sanoivat, että tietenkin Tanttalan ja Heinäjoen kyläläiset olivat Löyttymäen ehdotusta vastaan.

Useampi osanottaja valitteli sitä, että Löyttymäki-prosessi on saanut eri kylien asukkaat tappelemaan keskenään. Kunnanvaltuutettu Jaana Kivistö (vas.) huomautti kuitenkin, että olisi epäreilua Tanttalan ja Heinäjoen asukkaita kohtaan, jos sieltä alettaisiin kuljettaa lapsia Löyttymäkeen.

Onko idässä kohta yhtään koulua…

Joidenkin mielestä Löyttymäen sulkeminen voi olla vain alkusoittoa.

– Käykö niin, ettei Itä-Janakkalassa ole kohta yhtään koulua, Jokimaalla asuva Anne Tapaila pohdiskeli.

Yksi asia kuulemistilaisuudessa tuli erittäin selväksi. Kukaan paikalla ollut ei halua lapsiaan Tanttalan kouluun.

– Kenen idea Tanttala oikein on? Emme halua lapsia sinne, vaan Leppäkosken kouluun. Tanttala ei ole koulu, siellä ei ole ruoka- eikä jumppasalia, sanoi jokimaalainen Marianne Huilla.

Toisaalta Heinäjoenkaan koulu ei herättänyt innostusta. Jorma Saarinen huomautti, että siellä on todettu sisäilmaongelmia.

Jääviydestä oikaisuvaatimus

Keskustelussa kävi ilmi, että kyläseurat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan Löyttymäki-päätöksestä sillä perusteella, että mukana olisi ollut kaksi jääviä päättäjää. Oikaisuvaatimuksen tekijät katsovat, että päätöksenteossa ei olisi saanut olla mukana tanttalalaisia lautakunnan jäseniä.

Kunnanjohtaja ilmoitti yksiselitteisesti, ettei tässä ole kyse jääviydestä.

Sivistystoimenjohtaja Jouni Wilpola korosti, että Janakkalassa on 1 280 alakoululaista, ja Löyttymäessä on janakkalalaisia oppilaita 10–12. Löyttymäen koulu on tavallisista alakouluista kallein yhtä oppilasta kohti.

Juha Löyttyniemi ihmetteli, miksi Löyttymäen koulu puuttuu jo uudesta kunnan palveluhakemistosta.

Tämä johtuu Wilpolan ja Ahosen mukaan yksinkertaisesti inhimillisestä erehdyksestä. (HäSa)