Kanta-Häme

Löyttymäen koulun lakkautus etenee

Löyttymäen koulu lakkautetaan elokuun alussa tänä vuonna. Janakkalan kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli asiaa maanantaina, ja se päätti esittää kunnanhallitukselle koulun lakkauttamista. Lopullisen päätöksen asiasta tekee valtuusto.

Ennen valtuuston kokouksesta koulutoimi järjestää kuitenkin kuulemistilaisuuden asiasta. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille kuntalaisille, joita asia kiinnostaa.

Ei rahoitusta enää syksyksi

Jo edellinen valtuusto tavallaan päätti lakkautuksesta joulukuussa talousarvion käsittelyn yhteydessä. Koululle osoitettiin rahoitus vain kevätlukukaudeksi. Nyt asia menee siis vielä uuden valtuuston käsiteltäväksi.

Lautakunta perustelee lakkautusta monin seikoin, jotka tulivat esiin Audiapro oy:n kunnalle viime vuonna tekemässä palveluverkkoselvityksessä. Selvityksessä todettiin muun muassa, että oppilaskohtaiset kustannukset ovat pienillä kouluilla suurimmat. Janakkalassa on viisi kaksiopettajaista koulua, ja niistä Löyttymäki on pienin.

Nykyään Löyttymäen koulussa on 15 oppilasta, joista 3 käy koulua koulun oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta.

20 oppilaan sääntö

Janakkalassa on jo runsaan kymmenen vuoden ajan noudatettu periaatetta, että koulu lopetetaan, mikäli oppilasmäärä laskee alle 20:n. Periaatteesta päätti silloinen valtuusto vuonna 2002, ja nyt ollaan ensimmäistä kertaa sen jälkeen tilanteessa, että koulua todella ollaan lakkauttamassa.

Lautakunta esittää, että Löyttymäen koulun oppilaaksiottoalue liitetään Heinäjoen ja Tanttalan koulujen oppilaaksiottoalueisiin. Tämä ei vaadi lisäryhmien perustamista, eivätkä vastaanottavien koulujen opetusryhmät kasva liian suuriksi.

Löyttymäen koulun oppilaaksiottoalueen esioppilaat, jotka eivät tarvitse päivähoitoa, ohjataan ensisijaisesti Leppäkosken koulun esiopetukseen.

Opettajilla meneillään yt:t

Löyttymäen koulun kaksi opettajaa aiotaan siirtää virkoihin, joissa nykyään toimii joku määräaikainen opettaja. Näin kunta saa säästöä opettajien palkkamenoista. Opettajien kanssa on jo aloitettu yhteistoimintamenettely.

Lisäksi Löyttymäen koulussa työskentelee osa-aikainen laitoshoitaja-talonmies ja osa-aikainen ravitsemistyöntekijä. Heidän kanssaan aloitetaan yt-menettely myöhemmin. Myös heidät aiotaan siirtää muihin toimiin.

Löyttymäen koulun lakkauttaminen vähentää muun muassa kiinteistökustannuksia, mutta toisaalta kuljetuskustannukset kasvavat jonkin verran. Kustannusten arvioidaan kaiken kaikkiaan vähenevän reilut 200 000 euroa ensi vuonna.

Itä-Janakkalan kouluja ei yhdistetä

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli maanantaina myös Löyttymäen ja Jokimaan kyläseurojen tekemää kuntalaisaloitetta. Siinä esitetään, että Tanttalan ja Heinäjoen koulut yhdistettäisiin Löyttymäen kouluun. Lautakunta ei nähnyt ehdotusta toteuttamiskelpoisena.

Aloite ei saanut kannatusta muilta Itä-Janakkalan kyläyhdistyksiltä. Esimerkiksi Heinäjoen kyläseura katsoo, että muiden kylien lapsille tulisi kohtuuttoman pitkät koulumatkat Löyttymäkeen.

Aloite oli viime viikolla myös teknisen lautakunnan käsittelyssä. Se katsoi, että jos opetustoiminta lakkaa Löyttymäen koulussa, koulukiinteistö on tarkoituksenmukaista myydä tarjousmenettelyllä mahdollisimman nopeasti sen vapauduttua. (HäSa)

Päivän lehti

1.4.2020