Kanta-Häme

Löyttymäen koulun lakkautus etenee suunnitellusti

Paljon keskustelua Janakkalassa herättänyt Löyttymäen kouluasia oli maanantaina esillä kunnanhallituksen listalla kahdessa eri pykälässä. Koulun lakkauttaminen etenee kuitenkin aikaisemmin päätetyn mukaisesti.

Kunnanhallituksen tiedoksi tuli Jokimaan ja Löyttymäen kyläyhdistysten puheenjohtajien kirje, jonka mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan helmikuinen päätös koulun lakkauttamisesta ei olisi ollut laillinen.

Tanttalalaiset eivät jääviä

Kirjeen kirjoittajat katsovat, että lautakunnan kahden tanttalalaisen jäsenen olisi pitänyt jäävätä itsensä päätöksenteosta, koska he ovat Tanttalan koulupiirin asukkaita.

Kunnanhallitus totesi, että esteellisyysepäilyt ovat perusteettomia, koska kunnassa ei ole päätetty sitä, että Löyttymäen koulun mahdollinen lakkauttaminen vaikuttaisi Tanttalan tai jonkin muun koulun säilymiseen tulevaisuudessa.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli jälleen kuntalaisaloitetta Itä-Janakkalan koulujen yhdistämisestä. Kyläseurathan ovat esittäneet, että Tanttalan ja Heinäjoen koulut yhdistettäisiin Löyttymäen kouluun. Ensimmäisen kerran asia oli kunnanhallituksen käsittelyssä 11. maaliskuuta. Kunnanhallitus ei pitänyt esitystä toteuttamiskelpoisena.

Saatekirjelmällä ei vaikutusta

Edellisessä käsittelyssä ei kuitenkaan ollut mukana kyläseurojen 5.3. lähettämä saatekirjelmä, jossa selvitetään vielä Itä-Janakkalan koulumallia ja esitetään, että Löyttymäen koulun lakkautusta koskeva päätöksentekoprosessi keskeytetään.

Uusimmassa käsittelyssä maanantaina kunnanhallitus totesi huomioivansa saatekirjelmän. Kunnanhallitus ei kuitenkaan muuttanut aiempaa päätösesitystään. (HäSa)