Kanta-Häme

Löyttymäen koulusta kuulemistilaisuus

Janakkalan kunta järjestää julkisen kuulemistilaisuuden Löyttymäen koulun lakkauttamisesta. Tilaisuus pidetään kunnantalolla Turengissa 20. maaliskuuta.

Kunnanhallitus päätti maanantaina tilaisuuden järjestämisestä. Samalla se päätti esittää valtuustolle, että koulu lakkautetaan elokuun alussa.

Kuulemistilaisuudesta laaditaan muistio ja myös asiasta tehdyt kirjalliset lausunnot esitetään valtuustolle ennen lopullista päätöksentekoa. Kunnanhallitus korostaa päätöksessään, että Löyttymäen koulun oppilaiden ja heidän vanhempiensa toiveet pitää huomioida koulukuljetuksien suunnittelussa.

Löyttymäen koulun oppilaaksiottoalue aiotaan liittää Heinäjoen ja Tanttalan koulujen oppilaaksiottoalueisiin. Näin Heinäjoen alueesta tulee maantieteellisesti kunnan laajin. (HäSa)