Kanta-Häme

Lujatalon valitus sairaalan lattiasta hylättiin

Käräjäoikeuden tuomiolauselmaa ei muuteta.

Näin Turun hovioikeus linjasi perjantaina tekemässään ratkaisussa Lujatalon ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin välisessä vahingonkorvauskiistassa.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus määräsi syyskuussa 2015 Lujatalo oy:n maksamaan yli 1,9 miljoonaa euroa korvausta sairaanhoitopiirille virheellisesti rakennetusta keskussairaalan yhteispäivystysyksikön betonilattiasta.

Sairaanhoitopiiri korjautti yhteispäivystysyksikön ja keskussairaalan yhdyskäytävän kosteat lattiat ja haki oikeudessa korvausta tekemistään korjauksista.

Käräjäoikeus katsoi, että Lujatalo oli vastuussa virheistä, joiden vuoksi lattia piti korjata. Tämän vuoksi oikeus velvoitti yhtiön maksamaan työt, tutkimukset ja selvittelykulut korkoineen sairaanhoitopiirille.

Lujatalo valitti käräjäoikeuden tuomiosta hoviin syksyllä 2015. Hovioikeudessa vahingonkorvausasiaan oli varattu poikkeuksellisen pitkä aika, kaikkiaan viisi päivää syyskuussa 2016.

Yhtiö toimi urakoitsijana vuosina 2005–2007, kun Kanta-Hämeen keskussairaalaan rakennettiin uutta päivystysyksikköä.

Lujatalo haki tuomion hylkäystä hovioikeudesta sillä perusteella, että kostunut betonilattia ja siitä seurannut henkilökunnan oireilu johtui keskussairaalan yhteispäivystysyksikön urakan suunnitteluvirheestä eikä urakan aikaisesta työsuorituksesta.

Hovioikeuteen jättämänsä valituksen mukaan yhteispäivystysyksikön ”betonilaatan kosteus on johtunut sairaanhoitopiirin suunnittelemasta paksusta ja siten käytettävissä olevaan rakennusaikaan nähden liian hitaasti kuivuvasta betonilaatasta”.

Yhtiön mukaan se oli suojannut lattian asianmukaisesti työn aikana. Hovioikeus ei ollut yhtiön kanssa samoilla linjoilla.

Hovi uskoi todistajia ja arvioi, että yhteispäivystysyksikön lattiaan käytetty betonilaatta ei ollut tavanomaisesta poikkeuksellinen eivätkä sairaalan vaatimat mitat sille olleet virheelliset. Lujatalo oli hovioikeuden mukaan tietoinen siitä, millaista lattiaa sairaala halusi eikä yhtiö ollut esittänyt vaihtoehtoista rakenneratkaisua.

Sairaanhoitopiirillä oli oikeuden mukaan perusteellinen syy luottaa Lujatalon ammattitaitoon ja katsoi, että pieleen mennyt lattia johtui työsuorituksesta, ei suunnittelusta.

Hovioikeus vahvisti käräjäoikeuden tuomion myös muilta osin todeten, että betonilattian urakkavirheet olivat syy-yhteydessä sairaalan työntekijöiden kokemiin oireisiin.

Tuomion seurauksena Lujatalo velvoitetaan maksamaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin noin 56 800 euron oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa. Hovioikeuden ratkaisusta voi vielä hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. HäSa

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic