Kanta-Häme

Lukijan aihe: "Asioita ei voi hoitaa kenenkään puolesta"

Pätkätyöt, taloustilanne, päihdeongelmat tai sairastuminen voivat tehdä kenen tahansa asumisen kulujen hoitamisesta yhtäkkiä mahdotonta.

Asumisneuvoja Tiina Hassinen Hämeenlinnan Asunnot oy:stä kertoo, että suurin osa tehtävistä häädöistä johtuu maksamattomista vuokrista. Muita syitä häätöön voivat olla asunnon hajottaminen, naapuririidat tai muu häiriökäyttäytyminen.

Vaikka ongelmiin puututtaisiin jo heti ensimmäisen maksamattoman vuokran aikoihin, vuokralaisen häätöjä Hämeenlinnan Asuntojen asunnoista tapahtuu vuosittain kymmenkunta.

– Valitettava tosiasia on se, että häätöjä tulee välillä. Tärkeä osa tätä työtä onkin se, että niiden määrä minimoidaan.

Maksusuunnitelmia ja talousneuvontaa

Jos vuokraa ei kuulu, asumisneuvoja ottaa vuokralaiseen yhteyttä ensin puhelimitse, sitten postitse, ja tarpeen vaatiessa lopulta paikan päällä vierailemalla.

Joskus velkaa on kertynyt jo tuhansittain, monen kuukauden ajalta.

– Kaikki asiakkaat eivät ole toimeentulotuen piirissä, sillä he eivät ole sitä hakeneet. Minun tehtäväni on esimerkiksi kertoa, mistä ja miten asumis- ja toimeentulotukea voi hakea.

Ensimmäinen askel on selvittää, mistä asumisen ongelmat johtuvat. Hassinen kertoo seuraamuksista sekä tarjoaa ongelmien ratkaisumalleista esimerkiksi tekemällä maksusuunnitelman tai antamalla yleistä talousneuvontaa.

Työn huippuhetkiä on Hassisen mukaan se, kun huomaa, että asiakas, joka on ollut pitkään velkakierteessä maksamattomien vuokrien vuoksi, on hoitanut vuokranmaksun moitteettomasti vaikkapa puolen vuoden ajan.

Ongelmia voi olla kaikilla ja kaikkialla

Aina väliintulosta tai asumisneuvonnasta ei ole apua.

– Ketään ei voi väkisin auttaa. Jos ihminen itse ei osallistu asioidensa hoitamiseen, häätö jää ainoaksi mahdollisuudeksi.

Asukas saa tiedon häätöpäätöksestä Hassisen mukaan hyvissä ajoin. Ulosottomies toimittaa tiedon kirjallisesti sekä vaihtaa asunnon lukot. Vuokralaiselle annetaan tietty aika, jonka puitteissa asunto on tyhjennettävä. Asuntoon jääneet tavarat hävitetään tuomioistuimen luvalla.

Lapset eivät joudu koskaan asunnottomiksi, vaan heidät otetaan huostaan. Jos asunnosta häädetty on sen sijaan yksin asuva aikuinen, jolla ei ole erityistä vammaa tai sairautta, on hän omillaan.

– Käytännössä valtaosa hakeutuu tällaisessa tilanteessa sosiaalitoimen asiakkaiksi, ja toki autan häädettyjä hankkimaan asunnon muuta kautta.

Hassinen korostaa, että ongelmat eivät liity tiettyyn ihmisryhmään tai asuinalueeseen.

– Ongelmia on niin lapsiperheissä, vanhuksilla, yksin asuvilla, maahanmuuttajilla, työssäkäyvillä kuin pitkäaikaistyöttömilläkin. (HäSa)

Päivän lehti

1.6.2020