Kanta-Häme

Lukijan aihe: Tiedotus ontui kotihoidon maksuluokkamuutoksissa

Maaliskuun alussa hämeenlinnalaisen Irman (nimi muutettu) kotisairaanhoidon kuukausikustannukset nousivat alle kahdestakymmenestä eurosta yli 140 euroon.

 

Kaupunki lähetti roimasta hinnannoususta kirjeen helmikuun puolivälissä, jonka Irma koki vaikeaselkoiseksi ja sekavaksi. Myös varsinainen syy hinnannousuun jäi hämärän peittoon.

Asiaa mutkisti se, että päätös hoitosuhteen jatkamisesta pyydettiin tekemään helmikuun loppuun mennessä, siis alle kahden viikon kuluessa.

– Minulla on tukenani lapseni, mutta kotisairaanhoidon piirissä on monia, jotka eivät ole yhtä hyvässä tilanteessa. Ehkä meitä ei-niin-huonokuntoisia halutaan karsia palvelun piiristä siksi, että avuntarvitsijoita on niin paljon, Irma pohtii.

Yksityinen palvelu jopa edullisempaa

– Kyseessä ei ole hinnankorotus, vaan maksuperusteiden muutos, kertoo ikäihmisten palveluiden tilaajapäällikkö Leena Harjula.

Maaliskuun alussa noin kahdensadan kotihoidon asiakkaan maksuluokka siirrettiin tilapäisen käynnin maksuluokasta säännöllisen hoidon piiriin. Harjulan mukaan osaa asiakkaita on siis tähän saakka veloitettu virheellisesti.

Säännöllisen hoidon maksut määräytyvät asiakkaan tulotason mukaan, kun tilapäisestä hoidosta veloitetaan kiinteä kertamaksu asiakkaan tuloista riippumatta.

– Usein palvelun ostaminen yksityiseltä ja sen laittaminen kotitalousvähennyksiin saattaa tulla asiakkaalle jopa edullisemmaksi, Harjula muistuttaa.

Irman luona käy kotisairaanhoitaja joka toinen viikko, jonka vuoksi myös Irman ostama kotihoito määritellään säännölliseksi.

Harjulan mukaan kaikissa kunnissa kotihoidon piiriin ei pääse edes kerran viikossa apua tarvitseva. Maksuperusteiden muutoksen tavoitteena onkin saada jokaiselle asiakkaalle ajantasainen hoito- ja palvelusuunnitelma.

– Osalla asiakkaista kotisairaanhoito on jäänyt ikään kuin päälle, vaikka voinnin puolesta pääsisi itsekin terveyskeskukseen paikan päälle.

Varallisuus ja hoidontarve vaikuttavat

Maksuperusteiden muutoksen oli tarkoitus tulla voimaan jo vuodenvaihteessa. Päätös oli ikäihmisten lautakunnan tiedossa jo tammikuussa.

Harjulan mukaan yksi maksumuutoksiin liittyvistä tekijöistä oli viimesyksyinen päätös koneellisen lääkejakelun maksullisuudesta.

Asiakas sai maksumuutoksesta kertovan kirjeen mukana maksutaulukon sekä perustelun sille, miten maksu tulevaisuudessa määräytyy.

– Tästä huolimatta oman maksusumman suuruus ei ole kaikille välttämättä ihan yksinkertainen asia selvittää. Näin jälkeenpäin ajatellen pidempi mietintäaika olisi ollut ihan paikallaan ja siltä osin tiedotus ontui, Harjula myöntää.

Irmalle hinnannousu oli yksinkertaisesti liikaa. Hän luopui kotisairaanhoidosta kokonaan ja annostelee lääkkeet jatkossa itse.

Myös moni muu asiakas on hinnannousun vuoksi päätynyt irtisanomaan sopimuksen kokonaan irti.

Kotisairaanhoidon puolelta on tullut paljon palautetta kiireisestä aikataulusta ja siitä, että asiakkaiden kanssa ei ehdi hoitamaan kuin välttämättömimmät työvaiheet.

Onko tavoitteena vaikuttaa myös asiakkaan kanssa vietetyn ajan lisäämiseen nyt, kun heitä on irtisanomisten vuoksi vähemmän?

– Ei se varmasti palvelun laatuun ainakaan huonontavasti vaikuta. Haluamme tarjota suunnitelmallista, tavoitteellista sekä kohdennettua hoitoa oikein perustein niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. (HäSa)