Kanta-Häme Hämeenlinna

Luonnonsuojelupiiri ja asukasyhdistys vastustavat Velssin kiertotalousaluetta

Luonnonsuojelupiiri ja asukasyhdistys vastustavat uuden maakuntakaavan varausta.
Kiertotalousalueilla mm. murskataan rakennusjätettä hyötykäyttöön.

Uusi ympäristökohu on kehkeytymässä Hämeenlinnan Velssissä. Maakuntakaavaesityksessä on Velssin tausta-alueella sijaitsevaan Perkkoonmäkeen tarjolla samanlainen EKO-merkintä kuin kiistoja Tuuloksessa herättäneeseen Paadenkoluun.

Merkintä tarkoittaa kiertotalousaluetta. Maakuntahallitus tarkensi alkuviikosta Paadenkolun kohdalla kiertotalousaluetta koskevaa merkintää siten, ettei alue ole tarkoitettu yhdyskuntajätteen eikä vaarallisen jätteen käsittelyyn.

Perkkoonmäen tuntumassa on jo soranottoa ja kallionlouhintaa. Alue on yksityisomistuksessa.

 

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri on antanut maakuntakaavaehdotuksesta lausunnon, jossa esittää, että Velssiin suunniteltu EKO-merkintä poistetaan.

Luonnonsuojelupiiri muistuttaa lausunnossaan, että kaupunki on laajentunut itään päin ja on turhaa kärjistää tilannetta uudella hankkeella. Luonnonsuojelupiiri kutsuu lausunnossaan kiertotalousalueen varausta kaatopaikaksi.

Luonnonsuojelupiirin aluesihteeri Karri Jutila kritisoi lausunnossa myös sitä, alueelle on tehty varaukset myös kallionotolle, joka on jo meneillään.

 

Luonnonsuojelupiiri valitti louhinnasta aikoinaan korkeinta hallinto-oikeutta myöten, mutta KHO ratkaisi asian maanomistajan eli Jakob Krogiuksen hyväksi vuoden 2016 alussa. Rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämät louhinta- ja ympäristöluvat jäivät voimaan.

Maakuntakaavaehdotus toteaa, että yhdyskuntajätteiden loppusijoitus ja käsittely on maakunnassa keskitetty kolmeen seudulliseen keskukseen, jotka ovat Forssan Kiimassuo, Hämeenlinnan Karanoja ja Riihimäen/Hyvinkään Kapulan alue.

Alueilla vastaanotetaan ja käsitellään monenlaisia jätteitä. Hyötykäyttöaste on jo yli 90 prosenttia. Näillä alueilla voidaan vastaanottaa myös vaarallisia jätteitä.

 

Ehdotuksessa osoitetaan lisäksi kiertotalouteen perustuvat alueet Hattulan Rahkoilassa, Hämeenlinnan Siirissä (Velssi) ja Janakkalan Piilonsuolla sekä Rehakassa.

Näillä alueilla olisi mahdollista käsitellä ja vastaanottaa kiviaineksia ja pilaantumattomia maa-aineksia sekä rakentamisen ja teollisuuden ylijäämämateriaaleja. Jos ympäristöluvat sallivat, voisi käsitellä myös lievästi pilaantuneita aineksia ja ylijäämämateriaaleja, muttei yhdyskuntajätteitä.

 

Velssin–Siirin asukasyhdistys on myös jättänyt hankkeesta muistutuksen, kun kaavaehdotus oli alkuvuodesta nähtävillä. Erityisesti huolena ovat mahdolliset valumat pohjaveteen, Kankaistenjärveen ja Katumajärveen. HÄSA