Hämeenlinnan kaupunki leikkaa kahdessa vuodessa työllistämiseen suunnattua tukea 456000 eurolla.
Kanta-Häme

Luotsi-säätiö käynnistää yt-neuvottelut - koskevat noin 35 työpaikkaa

Neuvotteluja perustellaan tuotannollistaloudellisilla syillä.
Muun muassa kierrätyskeskus Parolantie 66:ssa on Luotsi-säätiön ylläpitämää toimintaa.

Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö Luotsi aloittaa 8. marraskuuta yhteistoimintaneuvottelut tuotannollistaloudellisesta syystä.

Arvioitu henkilöstön vähennystarve on yhteensä 35 työntekijää. Heistä 10 on ohjaavaa- ja hallintohenkilökuntaa ja palkkatukityösuhteisia 25. Neuvottelut koskevat kaikkia Luotsi-säätiön yksiköitä.

Palkattua henkilökuntaa Luotsilla on tarpeesta riippuen yhteensä 60–65.

Syynä yt-neuvotteluihin on Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 22.10. tekemä päätös vähentää palveluiden ostoa Luotsilta ensi ja seuraavana vuonna 456 000 eurolla tämän vuoden tasosta.

 

Kaupunki on ostanut Luotsilta palveluja vuosittain noin 2,1 miljoonalla eurolla, josta noin 800000 euroa on käytetty työllistämiseen. Vähennys lohkaisee nimenomaan työllisyysrahaa. Lisäksi jatkossa 120000 euroa siirtyy kuntouttavaan työtoimintaan.

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että toiminta Viisarissa Parolantie 34:ssä tulee pääosin säilymään ennallaan. Tiedotamme yt-neuvotteluiden aikana välittömistä vaikutuksista Luotsin tarjoamiin palveluihin, kertoo Luotsin-säätiön toimitusjohtaja Heikki Rantala.

Pukuvuokraamoon kohtaloon liittyen Rantala kehottaa lukiolaisia varaamaan ensi vuoden vanhojentanssipuvut hyvissä ajoin jo tämän vuoden puolella ennen joulua.

Luotsi-säätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Laatunen kertoo hallituksen keskustelleen syvällisesti, mitä Luotsi tekee jatkossa ja missä mittakaavassa.

– Moni asia on kuitenkin vielä ison kysymysmerkin takana. Jos ajatellaan kokonaisuutta, heijastukset näkyvät sosiaalipuolella niille, joille palveluja on järjestetty.
Heikki Rantala arvostelee kaupungin kiirettä asiassa.

-Tieto suunnitelluista leikkauksista tuli meille 3.10. Lisäksi kaupunginhallitus edellytti meiltä liiketoimintasuunnitelmaa ennen kuin ensi vuoden palvelusopimukset tehdään. Yt-neuvottelut täytyy käydä nopealla aikataululla. Suoraan sanottuna kaupungin antama aikataulu on aika kohtuuton.
Lain mukaan yt-neuvottelut kestävät tässä tapauksessa vähintään kuusi viikkoa, ellei neuvotteluissa toisin sovita.

 

Mikäli Luotsi päätyy irtisanomaan väkeä, palkkatukityösuhteet, mukaan lukien oppisopimusperusteiset työsuhteet, päättyvät työsopimuksen mukaan.

– Käytännössä meille tulee 1,5 vuoden sopeutumisaika. Irtisanomisajan päätyttyä menee 12 kuukautta ennen kuin voimme ottaa uusia palkkatukityöntekijöitä, Heikki Rantala toteaa.

Kaupunki on jo pitkään vaatinut Luotsin toiminnalta tehokkuutta ja tavoitteita sekä nykyaikaisia työmenetelmiä ja ohjausta avoimille työmarkkinoille.

– Talous on nyt tasapainossa. Olemme kouluttautuneet, kehittäneet toimintaa ja olemme mukana uudenlaisissa kumppanuuksissa, kuten Hyria Business Instituten Nuoret kohti työtä -hankkeessa. Olemme myös käynnistäneet Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa neuvottelut, että liittyisimme Living Lab -verkostoon, toimitusjohtaja Heikki Rantala kertoo.

-Olemme tilanteessa, jossa leikkaustoimet ja supistaminen ovat vieneet tilan siltä, että voisimme kehittää toimintaamme. Toiminta on muuttunut kehittämisestä selviytymiseksi, hän lisää.

 

Luotsi-säätiö keskusteli tulevista yt-neuvotteluistaan ja sopeuttamistoimistaan perjantaina Hämeenlinnan kaupungin strategiajohtajan Markku Rimpelän ja strategiapäällikön Mira Sillanpään kanssa.

Osapuolet jatkavat neuvotteluja Luotsin mahdollisesta in house -asemasta, mikä tarkoittaisi sitä, että kaupunki voisi ostaa jatkossa säätiöltä palveluja ilman kilpailutusta. HÄSA

 

Juttua täydennetty ja päivitetty kauttaaltaan 2.11. klo 20.28.