fbpx
Kanta-Häme

Lupamaksut palautuvat kalavesiin

Mikäs olisikaan sen mukavampaa, kuin narrata kalaa nättinä kesäiltana. Mato-ongella kalastaminen kuuluu jokamiesoikeuksiin, kuten pilkkiminen talvella. Vieheen heittämiseen tarvitaankin sitten kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehekalastuslupa, joka pitää tarvittaessa näyttää kalastuksenvalvojalle. Maksut voi suorittaa seitsemäksi vuorokaudeksi tai koko kalenterivuodeksi. Kortin ja maksukuitin lisäksi nykyisin luvan voi esittää kännykkään tilatulla tekstiviestillä.
 
Läänikohtainen viehelupa antaa mahdollisuuden kalastaa yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä. Lupa noudattaa vanhoja lääninrajoja.
 
– Jos kalastaa muuten kuin onkimalla tai pilkkimällä, kalastuksenhoitomaksu pitää maksaa, vaikka kalastaisi omalla vesialueella. Läänikohtaisen vieheluvan vaihtoehto on paikallinen kalaveden omistajan lupa, joka on usein halvempi, eikä sisällä vaparajoitusta., Kalatalouden keskusliiton elinkeinojohtaja Vesa Karttunen huomauttaa.
 
Yhdellä luvalla
Kalatalouden keskusliitto on ehdottanut, että kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehekalastuslupa korvattaisiin valtakunnallisella kalastuskortilla. Kortti oikeuttaisi kalastamiseen yhdellä vieheellä ja vavalla koko maassa kieltoalueita lukuun ottamatta.
 
Tänä vuonna kalastuksenhoitomaksu on 22 euroa ja läänilupa 29 euroa. Korvaavan valtakunnallisen kortin hinnaksi on esitetty alustavasti 35 euroa. Maksut koskevat 18–64-vuotiaita.
 
– Vielä tätä korttia ei ole olemassa. Se on kuitenkin saanut laajaa kannatusta. Siitä koituisi hieman ylimääräisiä maksuja kalavedenomistajille, mutta se yksinkertaistaisi lupa-asioita.
 
Hallituksen esityksen valmistuttua asia käsitellään eduskunnassa.
 
– Toivomme, että uusi lupa saadaan voimaan vuoden 2015 alusta, kun siirtymäaika vanhalle lääninjakosysteemille päättyy.
 
Kalaveden hoitamista
Katiskoilla ja verkoilla kalastamiseen tarvitaan kalastuksenhoitomaksun lisäksi lähtökohtaisesti vesialueen omistajan lupa, kuten ravustamiseenkin.
 
– Monet osakaskunnat sallivat kuitenkin nykyään katiskalla kalastuksen myös ilman erillistä lupaa, koska tämä pyynti lasketaan kalaveden hoidolliseksi toiminnaksi, jolla saadaan kitkettyä pientä kalaa, kuten särkeä.
 
Nimen ja yhteystiedon merkitseminen pyydykseen tuli pakollisiksi jo viime vuonna.
 
– Jos tiedot puuttuvat, todennäköisemmin valvoja jättää pyydykseen ensialkuun huomautuksen, kuin korjaisi sen kokonaan pois.
 
Kalastuksenhoitomaksulla rahoitetaan muun muassa kalastusalueiden toiminnan tukemista sekä kalakantojen ja -vesien hoitamista.
 
– Esimerkiksi varoilla hankitaan kalanpoikasia ja ruopataan umpeen kasvaneita vesialueita eli käytännössä raha palautuu takaisin kalavesiin.
 

Menot