Kanta-Häme

Lupien puute poliisitutkintaan

Poliisitutkintaan menee parikin rakennuksen luvatonta purkamista Hämeenlinnassa.

Sekä Luolajantiellä että Männistöntiellä on purettu rakennuksia ilman rakennusvalvonnan purkamislupaa.

Rakennustarkastaja on joulukuun alussa tarkistuskäynnillä huomannut, että rakennukset on molemmissa osoitteissa jo purettu, vaikka lupahakemukset olivat tuolloin vasta käsittelyssä.

Luolajantiellä oli aloitettu jo uudisrakennuksen rakentaminen, eikä rakennuslupakaan ollut vielä voimassa. Siellä rakennustarkastaja määräsi työt keskeytettäväksi siihen asti, että niille on lainvoimainen rakennuslupa.

Molemmille jo puretuilla rakennuksille on jälkikäteen myönnetty purkuluvat ilman, että rakennusten purkukuntoisuudesta on ollut dokumentteja.

Luolajantien uudisrakennustyömaata saa jatkaa, kun jälkikäteen myönnetty rakennuslupa saa lainvoiman eli näinä päivinä.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta kuitenkin pohtii vielä, tulisiko luvattomista hankkeista tehdä poliisille tutkintapyyntö.

Esityksenä on, että ilmoitus poliisille tehtäisiin, koska purkaminen on ollut ilmeisen tahallista, eikä toimenpidettä voi pitää vähäisenä sen lopullisuuden vuoksi. (HäSa)